/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Drazdauskas Valys

Valys Drazdauskas – vertėjas, literatūros kritikas.

Gimė 1906 12 16 Liepojoje, Latvijoje.
Mirė 1981 04 19 Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

1928 m. baigė Kauno „Aušros“ gimnaziją, 1928–1930 m. Sorbonoje studijavo prancūzų literatūrą ir sociologiją. 1930 m. vasarą grįžęs į Lietuvą dalyvavo nelegalioje Lietuvos komunistų partijos veikloje, priklausė kairiosios krypties organizacijoms „Aurora“, „Scientia“, „Stedra“, „Trečias frontas“, „Viltis“. 1935 m. kartu su Petru Velička leido žurnalą „Aš esu visur“. 1937–1939 m. laikraščio „Laikas“ tarptautinės politikos apžvalgininkas. SSRS-Vokietijos karo metais pabėgo į SSRS, dirbo Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos laikraščio „Tėvynė šaukia“ redakcijoje, aktyviai dalyvavo dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ kūrime ir veikloje. 1943–1944 m. LSSR valstybinės leidyklos Maskvoje redaktorius. 1944–1949 m. Grožinės literatūros leidyklos Kaune vyr. redaktorius. Jo iniciatyva buvo pradėti leisti Žemaitės, Vaižganto, Maironio raštai. 1949 m. sovietinio saugumo suimtas, nuteistas kalėti 10 metų. Kalintas Karagandos lageryje. 1956 m. grižo į Lietuvą. Literatūrinį darbą pradėjo 1930 m. Rašė straipsnius, recenzijas, vėliau daugiausia vertė. V. Drazdausko slapyvardžiai: A. Kaminskis, J. D., J. G-tis, J. Gedminas, J. Simaitis, V. D., V. Dr.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1957 m.

V e r t i m a i :

M. Šolochovas. Pakelta velėna: romanas. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1940; 1947; 1950; 1951.
M. Gorkis. Leninas, Tolstojus, Čechovas: apybraižos. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945.
A. Fadiejevas. Literatūra ir gyvenimas: straipsniai. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947.
N. Gogolis. Komedijos. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947.
G. Flaubert. Salambo: romanas. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948.
I. Gončiarovas. Oblomovas: romanas. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948; 1969.
A. Puškinas. Dubrovskis: apysaka. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949.
L. Nikulinas. Fiodoras Šaliapinas: biografinė apybraiža. – Vilnius: Lietuvos teatro draugija, 1957.
A. Konkordija. K. Stanislavskio pokalbiai Didžiojo teatro studijoje 1918–1922 metais. – Vilnius: Lietuvos TSR teatro draugija, 1957.
A. Vinogradovas. Trys laiko spalvos: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.
R. M. du Gard. Tibo šeima, 4 t.: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
A. de Saint-Exupéry. Žemė žmonių planeta: apysakos. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
A. Čechovas. Baltakaktis: apsakymai vaikams. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
A. Van Gog-Kaulbach. Saulės šalis: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
J. Germanas. Brangus mano žmogau: romanas. – Vilnius: Vaga, 1964.
T. Manas. Mirtis Venecijoje: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1976.

A p i e :

Marija Macijauskienė. „Juk buvo taip…“ / XXIamzius.lt, 2006
Kęstutis Raškauskas. Valys Drazdauskas prieš Zigmą Angarietį: dokumentai / Vdu.lt, 2012