/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Dekšnys Vytas

Vytas Dekšnys – poetas, vertėjas.
Gimė 1972 10 31 Vilniuje.
1990 m. baigė Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą (dabar Mikalojaus Daukšos), 1994 m. – filosofijos bakalauro, 1996 m. – magistro studijas Vilniaus universitete, 2002 m. – doktorantūros studijas Lenkijos mokslų akademijos Filosofijos ir sociologijos instituto Socialinių mokslų mokykloje. 2004 m. apgynė filosofijos daktaro disertaciją Lenkijos mokslų akademijos Filosofijos ir sociologijos institute. Rašo eilėraščius. Verčia poeziją, prozą, eseistiką, publicistiką, humanitarinių mokslų literatūrą daugiausiai iš lenkų kalbos, taip pat ukrainų ir kitų Rytų bei Vidurio Europos kalbų. Bendradarbiauja su leidiniais „Literatūra ir menas“, „Naujasis židinys“, bernardinai.lt ir kitais. Savo kūrybos ir vertimų publikavęs įvairiuose rinkiniuose, almanachuose, antologijose Lietuvoje ir užsienyje, kūrybos išversta į anglų, baltarusių, hebrajų, lenkų, slovėnų kalbas.
Vienas iš tarptautinės menininkų bendrijos „Magnus Ducatus Poesis“ koordinatorių. 2014 m. vadovavo Literatūros vertėjų sąjungos surengtoms Lietuvos ir Baltarusijos, 2015 m. – Lietuvos ir Ukrainos vertėjų dirbtuvėms. 2014–2015 m. dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos tarptautinių programų koordinatoriumi, Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narys – nuo 2011 m.
Aktyvus tarptautinių literatūrinių festivalių dalyvis: dalyvavo festivalio „Kultūrų kryžkelėje“ literatūros programoje (Varšuva, 2006 m.), Vilenicos tarptautiniame literatūros festivalyje (Slovėnija, 2007 m.), „Magnus Ducatus Poesis“ poetinio vyksmo renginiuose (Kijevas, 2007 m., Krokuva, 2008 m., Minskas, 2009, 2011 m., Kaunas, 2011 m.), „Charkovo barikada“ (Charkovas, 2007 m.), Lvovo leidėjų forumo literatūros festivalyje (2010 m.), „Magnus Ducatus Poesis“ lietuvių autorių skaitymuose Liubline ir Balstogėje (2014 m.). 2012 m. dalyvavo įgyvendinant bendrą Lietuvos rašytojų sąjungos ir „Magnus Ducatus Poesis“ bendrijos projektą „Lucko rašytojų forumas“, 2014 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos surengtą tarptautinį rašytojų forumą „Daugiabalsė Lvove“.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2006 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Iszimtys: eilėraščiai, 1994–2004. – Kaunas: Kitos knygos, Vilnius: Vario burnos, 2005.

V e r t i m a i   i š   l e n k ų   k a l b o s :
W. T. Kulesza. Mūsų laikų ideologijos. – Vilnius: Alma littera, 1998.
T. Różewicz. 4 poemos. – Vilnius: Vario burnos, 2004.
D. Terakowska. Lėliukė: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
K. I. Gałczyński. Kavos malūnėlis: pasaka. – Vilnius: Vario burnos, Kaunas: Kitos knygos, 2006.
A. Stasiuk. Pakeliui į Babadagą: kelionių esė. – Kaunas: Kitos knygos, 2006.
J. Kłoczowski. Krikščionių bendruomenės besiformuojančioje Europoje. – Vilnius: Aidai, 2006.
D. Masłowska. Lenkų ir rusų karas su baltai raudona vėliava: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2007.
C. Wodziński. Šv. idiotas: apofatinės antropologijos projektas. – Vilnius: Aidai, 2007.
K. Modzelewski. Barbarų Europa: istorija. – Vilnius: Mintis, 2008.
B. Skarga. Istoriškumo ribos: istorija. – Vilnius: Mintis, 2008.
W. Gombrowicz. Kosmosas: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2008.
Z. Mentzel. Visos pasaulio kalbos: romanas. – Vilnius: Mintis, 2008.
R. Sikorski. Šventųjų pelenai. – Vilnius: Aidai, 2009.
R. Kapuściński. Kristus su automatu ant peties. – Kaunas: Kitos knygos, 2009.
R. Okulicz-Kozaryn. Lietuvis tarp Karaliaus-Dvasios įpėdinių: Čiurlionio kūryba „Jaunosios Lenkijos“ kontekste. – Vilnius: Versus aureus, 2009.
J. Seredyka. Kunigaikštytė ir plikbajoris: Zofija Radvilaitė-Dorohostaiska ir Stanisławas Tymińskis. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010.
J. Strzelczyk. Užmirštos Europos tautos: venetai, svebai, piktai, langobardai, vyslėnai, chazarai, obodritai, jotvingiai. – Vilnius: Mintis, 2010.
S. Chutnik. Kišeninis moterų atlasas: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2011.
P. Huelle. Mercedes-Benz: iš laiškų Hrabalui: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2011.
Cz. Miłosz. Abėcėlė: esė. – Vilnius: Aidai, 2012.
J. Hen. Mano draugas karalius: romanas. – Vilnius: Edukologija, 2012.
M. Tulli. Yda: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
A. Franaszek. Miłoszas: lenkų poeto, Nobelio literatūros premijos laureato biografija. – Vilnius: Apostrofa, 2015.
J. Tischner. Dramos filosofija. – Vilnius: Mintis, 2015 (numatoma išleisti).

V e r t i m a i   i š   u k r a i n ų   k a l b o s :
S. Žadan. Depeche Mode: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2008.
J. Andruchovyč. Dvylika ratilų: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
S. Žadan. Anarchy in the UKR: esė. – Kaunas: Kitos knygos, 2010.

V e r t i m a i   i š   k i t ų   k a l b ų :
M. Pavič. Antrasis kūnas: romanas (iš serbų k.). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
O. Pavel. Puikiųjų stirninų mirtis; Kaip aš sutikau žuvis (iš čekų k.). – Vilnius: Tyto alba, 2012.
M. Hroch. Mažosios Europos tautos (iš čekų k.). – Vilnius: Mintis, 2012.

S u d a r ė :
Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika: 2008/09 almanachas (kartu su V. Braziūnu). – Vilnius: Vilnius, 2010.
Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika: 2010/11 almanachas (kartu su V. Braziūnu). – Vilnius: Vilnius, 2011.
Poetinis Druskininkų ruduo 2014: almanachas (kartu su M. Buroku). – Vilnius, 2014.
Prekės iš kosmoso: latvių poetų grupės „Orbita“ eilėraščių rinkinys (kartu su B. Januševičiumi, M. Buroku; ir vertimas kartu su kitais). – Kaunas: Kitos knygos, 2014.
Poetinis Druskininkų ruduo 2015: almanachas (kartu su M. Buroku). – Vilnius: Vaga, 2015.
Poetinis Druskininkų ruduo 2016: almanachas (kartu su V. Stankumi). – Vilnius: Vaga, 2016.
Poetinis Druskininkų ruduo=Druskininkai Poetic Fall : almanachas / sudarytojai ir redak. V. Dekšnys, V. Stankus. – Vilnius : Vaga, 2017.
Poetinis Druskininkų ruduo=Druskininkai Poetic Fall : almanachas / sudarytojai ir redak. V. Dekšnys, M. Burokas. – Vilnius : Vaga, 2018.
Poetinis Druskininkų ruduo=Druskininkai Poetic Fall : almanachas / sudarytojai ir redak. V. Dekšnys, M. Burokas. – Vilnius : Vaga, 2019.
Poezijos pavasaris : almanachas / sudarė Elžbieta Banytė, Marius Burokas, Viktoras Rudžianskas, Audinga Peluritytė ir Vytas Dekšnys. – Vilnius : Rašytojų sąjungos fondas, 2019. + 1 garso diskas.
Poetinis Druskininkų ruduo = Druskininkai Poetic Fall : almanachas / sudarytojai ir redaktoriai Vytas Dekšnys, Dominykas Norkūnas. – Vilnius: Vaga, 2020.
Poetinis Druskininkų ruduo = Druskininkai Poetic Fall: almanachas (kartu su R. Užgiriu). – Vilnius: Vaga, 2023.

B e n d r a a u t o r i s :
T. Nitzan, S. Paliulytė, V. Dekšnys, E. Ališanka, V. Braziūnas. Penki langai į sodą = המישה חלונות אל הגן: eilėraščiai (ir vertimas). – Vilnius: Tarptautinių kultūros programų centras, 2009.

A p d o v a n o j i m a i :
2006 m. Jaunojo Jotvingio premija už eilėraščių rinkinį „Iszimtys“.
2013 m. iš lenkų kalbos išversta M. Tulli knyga „Yda“ įtraukta į metų vertingiausios verstinės šiuolaikinės literatūros ilgąjį sąrašą.
2023 m. Prano Dovalgos premija už Jindricho Manno memuarinio romano „Praha, iki pareikalavimo“ ir Michalo Ajvazo romano „Kitas miestas“ vertimus.
2024 m. Lietuvos leidėjų asociacijos Knygų apdovanojimuose pripažintas Metų išradingiausiu vertėju už jautrią klausą, kruopštų darbą ir vertėjo ištikimybę.
2024 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Vytautas Dekšnys: geriau išradinėti dviratį, negu visai nieko nedaryti / Bernardinai.lt, 2010 06 23

T e k s t a i :
Vyto Dekšnio kūryba svetainėje tekstai.lt

V a i z d o&n
bsp;  į r a š a s :
2012 gegužės 26 d., Poezijos pavasario skaitymai Komaro dvaro kiemelyje (Baisogala, Radviliškio r.). Vytas Dekšnys skaito eilėraštį „alkoholikai“ iš rinkinio „iszimtys“.

{youtube}G2RBOQIktYs{/youtube}