Atgal

Degėsys Liutauras

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Liutauras Degėsys – poetas, prozininkas.
Gimė 1953 10 01 Vilniuje.
1971 m. baigė Vilniaus 15-ąją vidurinę mokyklą (dabar Vilniaus Žvėryno gimnazija), 1976 m. – psichologiją Vilniaus universitete. 1976–1979 m. KPI (dabar Kauto technologijos universitetas) dirbo Filosofijos katedros asistentu; 1979–1982 m. Vilniaus universiteto Filosofijos katedros aspirantas. Filosofijos mokslų daktaras (1982 m.), docentas. Stažavosi Prahos ir Budapešto universitetuose, tobulinosi ir dėstė Švedijoje bei JAV. Respublikinėje spaudoje debiutavo 1967 m. Monografijų, mokslinių straipsnių, vadovėlių vidurinėms bei aukštosioms mokykloms, esė rinkinių ir poezijos knygų autorius. Savo esė skelbia portaluose „Bernardinai.lt“, „Delfi“, žurnaluose „Metai“ ir „Literatūra ir menas“, ketverius metus skaitė kultūros apžvalgas LRT radijuje. Šiuo metu dėsto filosofiją Lietuvos edukologijos universitete, yra Filosofijos katedros vedėjas. Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narys, LATGA tarybos narys, Europos Tarybos Pestalozzi programos ekspertas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Žalias paukštis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Meilės akys: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Rugsėjo žvaigždė: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Tai naktis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990.
Iš niekur: eilėraščiai. – Klaipėda: Eldija, 1995.
Žvėrynas: eilėraščiai. – Vilnius: Džiugas, 1998.
Žolynas; Žvėrynas: eilėraščiai. – Vilnius: Kronta, 2006, 2007.
Miego gėlės: eilėraščiai. –Vilnius: Kronta, 2008.
Kelionė į ten ir atgal: esė rinkinys. – Vilnius: Kronta, 2007.
Kitaip nei kitaip: esė. – Vilnius: Baltos lankos, 2008.
Prisiminimų prisminimai: esė. – Vilnius: Alma littera, 2010.
Romanas: dvi istorijos apie vieną meilę. – Vilnius: Alma littera, 2014.
Tavo rytoj buvo vakar: romanas – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
Apatiniai gyvenimo drabužiai: esė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Lengva nebus: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020.
Viskas buvo ne taip: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022.

B e n d r a a u t o r i s :
Etika: vadovėlis 7–9 klasėms (kartu su R. Aškinyte). – Vilnius: Kronta, 2000.
Mano ir tavo šalis Lietuva: sociokultūrinio ir pilietinio ugdymo vadovėlis (kartu su R. Aškinyte). – Vilnius: Kronta, 2003.
Etika kaip loginio mąstymo teorija ir praktika: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams (kartu su R. Aškinyte). – Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004.

S u d a r ė :
Ta palaiminga klevų šviesa: pilietinių esė kūrybinio rašymo studija III-ojo amžiaus universitete (kartu su R. Aškinyte). – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006.
Pilietinės kompetencijos pagrindai: mokytojo knyga (sudarė kartu su R. Totoraičiu; bendraautoris). – Vilnius: Kronta, 2006.
Ne ta žvaigždė: pilietiškumo apraiškų studijos trečiojo amžiaus universitete: dalyvių esė rinkinys. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007.
Ekonominio gyvenimo mitologija ir kasdienybė (parengė L. Degėsys, G. Bužinskas). – Vilnius: Kronta, 2007.
Kasdienio ir socialinio gyvenimo tikrovė (parengė L. Degėsys, G. Bužinskas, R. Aškinytė-Degėsienė, J. Kanapinskaitė). – Vilnius: Kronta, 2007.
Suaugusiųjų meninis ugdymas (parengė L. Degėsys, A. Klova, L. Lianzbergis). – Vilnius: Efrata, 2009.

I š v e r t ė   i š   a n g l ų   k a l b o s :
M. Lipman. Markas: pilietinės visuomenės pagrindai: vadovėlis-romanas. – Vilnius: Kronta, 1999.

A p d o v a n o j i m a i :
2010 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už publicistiką.
2013 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija už poeziją ir filosofinių esė knygas.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Liutauras Degėsys: ne žuvis, o žvejys nusprendžia, kas bus gaudoma
Vilniaus knygų mugė 2011. Liutauro Degėsio knygos „Prisiminimų prisiminimai“ pristatymas, vaizdo įrašas

T e k s t a i :
Liutauro Degėsio kūryba svetainėje tekstai.lt
Liutauras Degėsys. Dėjau ant tavęs, menotyrininke