/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Daujotytė Viktorija

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Viktorija Daujotytė-Pakerienė – literatūrologė, kritikė, poetė.
Gimė 1945 10 01 Keiniškėje, Telšių rajone.
1968 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1972 m. filologijos mokslų kandidatė, 1988 m. filologijos mokslų daktarė. Nuo 1972 m. Vilniaus universiteto dėstytoja, nuo 1982 m. docentė, nuo 1990 m. profesorė. Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros profesorė, 1983–1985 m. jai vadovavo. Humanitarinių mokslų habilituota daktarė. Vilniaus universiteto profesorė emeritė. Knygų serijų „Lietuvių literatūros lobynas“ visuomeninės redaktorių tarybos narė. Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos narė. Eilėraščių knygas pasirašo Viktorijos Daujotės vardu.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1975 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Jurgis Baltrušaitis: monografija. – Vilnius: Vaga,1974.
Lietuvių filosofinė lyrika. – Vilnius: Vaga, 1977.
Kas tu esi, eilėrašti? – Vilnius: Vaga, 1980.
Janina Degutytė: gyvenimo ir kūrybos apybraiža. – Vilnius: Vaga, 1984.
Lyrikos būtis: teminiai portretiniai etiudai. – Vilnius: Vaga, 1987.
Tautos žodžio lemtys: XIX amžius: monografija. – Vilnius: Vaga, 1990.
Moters dalis ir dalia: moteriškoji literatūros epistema. – Vilnius: Vaga, 1992.
Su Jurgiu Baltrušaičiu. – Vilnius: Regnum, 1994.
Lyrika mokykloje. – Kaunas: Šviesa, 1995.
Salomėjos Nėries ruduo: esė, tekstų skaitymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
Viktorija Daujotytė. Klausimai; Janina Degutytė. Atsakymai. – Vilnius: Regnum fondas, 1996.
Šatrijos Raganos pasaulyje: gyvenimo ir kūrinių skaitymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Trys sakiniai. – Kaunas: Šviesa, 1997.
Kalbos kalbėjimas. – Vilnius: Regnum, 1997.
Tekstas ir kūrinys. – Vilnius: Kultūra, 1998, 1999.
Salomėja Nėris: gyvenimo ir kūrybos skaitymai. – Kaunas: Šviesa, 1999.
Kultūros šalys ir nuošalės. – Kaunas: Technologija, 2000.
Esė apie poeziją ir esimą. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Parašyta moterų. – Vilnius: Alma littera, 2001.
Sakiniai: esė. – Vilnius: Tyto alba, 2002.
Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai: kūrybos studija. – Vilnius: Tyto alba, 2003.
Raštai ir paraštės: apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Salomėja Nėris: fragmento poetika. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004, 2005.
Mažoji lyrikos teorija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
Perrašai: eiliuoti tekstai. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
Žmogus ir jo kalnas: apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską: asmenybės fenomenologija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių: sugrąžinantys Vytauto Mačernio skaitymai 85-aisiais jo būties metais. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.
Sauganti sąmonė: literatūra ir patirtis: užrašai. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007.
Šokėja virš liepto per prarają: Onės Baliukonės kūryba. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2008.
Gyvenimas prie turgaus: monografija apie Joną Strielkūną. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Vieninteliam miestui. Juditos Vaičiūnaitės Vilnius. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009.
Kalba ir jos menas: filologiniai tyrimai ir patyrimai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
Arčiau Lietuvos: filologinė Barboros Radvilaitės studija. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2010.
Balsā ūkūs’ = Balsai ūkuose: poezija. – Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2010.
Tragiškasis meilės laukas: apie Sigitą Gedą: iš poezijos, užrašų, refleksijų. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Patirties žodynas: populiarioji literatūros fenomenologija. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai: monografija (kartu su M. Kvietkausku). – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
Eiti savo keliu: Birutė Baltrušaitytė-Masionienė: mažoji monografija. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011.
Justino Marcinkevičiaus žemė: žmogaus šiapus. – Vilnius: Alma littera, 2012.
Nerimas: svarbiausių humanitarinių ir socialinių grėsmių bei jų pasekmių Lietuvai įžvalgos (kartu su V. Mikelėnu, A. Šliogeriu, A. Vasiliausku, V. Žulkumi). – Vilnius: Tyto alba, 2012.
Laisvojo mąstymo properšos: esė. – Vilnius: Tyto alba, 2012.
Gīvenu vīna = Gyvenu viena: eiliuoti tekstai. – Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2012.
Sugrįžęs iš gyvenimo: pokalbiai, literatūriniai laiškai (kartu su M. Martinaičiu). – Vilnius: Alma littera, 2013.
Lašas poezijos: esė. – Vilnius: Tyto alba, 2013.
Boružė, ropojanti plentu: prigimtinės kultūros kasinėjimai Marcelijaus Martinaičio kūryboje. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Nerimas 2: tautiškumas ir demokratija: tikros ir apgaulingos formos (kartu su E. Jovaiša, G. Kuprevičiumi, Z. Norkumi, A. Vasiliausku). – Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014.
Užrašyta: sakiniai ir trieiliai. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014.
Litewskie konteksty Czesława Miłosza: monografia (kartu su M. Kvietkausku). – Sejny: Pogranicze, 2014.
Už brūkšnio: esė. – Vilnius: Tyto alba, 2015.
Tatā pariejau = Tai parėjau: eiliuoti tekstai. – Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2015.
Vartai į abi puses: Viktoriją Daujotytę kalbina Marijus Šidlauskas. – Vilnius: Alma littera, 2015.
Nerimas 3: išsaugoti Lietuvos valstybę (kartu su G. Blažiene, Z. Kiaupia ir kitais). ‒ Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015.
Sofija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.
Justinas Marcinkevičius, Salomėja Nėris, Alfonsas Nyka-Niliūnas: mintys, pastabos, fragmentai. ‒ Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016.
Žīmėni vuobelie = Žieminė obelis: eiliuoti tekstai – Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2016
Justinas Marcinkevičius, Salomėja Nėris, Alfonsas Nyka-Niliūnas : mintys, pastabos, fragmentai. – Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016.
Sofija: apie rašytoją, literatūros istorikę ir kritikę, visuomenės veikėją, pedagogę S. Čiurlionienę-Kymantaitę (1886-1958). – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – Santr. angl.
Asmeniniai kursai: įvadai, laisvi seminarai, paskaitos. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
Granas: įtrūkstanti tikrovė: mąstymo apie Romualdą Granauską punktyrai; įrašai. – Vilnius : Odilė, 2017.
Suklusimai. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2017.
Tarp dviejų: dialogas. – Vilnius : Santara, 2018. – (Kultūros žurnalo „Santara“ biblioteka; kn. 252).
Balsai ir sambalsiai: Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Rimvydas Stankevičius. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019.
Žemaitė: gyvenimo gramatika. – Vilnius: Odilė, 2019.
Iš Bileišių vasaros: sodininkui. – Vilnius: Petro ofsetas, 2020.
Kalbėjimo(si) erčios: mažosios esė /– Vilnius: Tyto alba, 2021.
Arvydas Šliogeris. Mano elementorius buvo Homeras. – Vilnius: Odilė, 2021.
Žemaitīnā = Žemaitynai: eiliuotų tekstų sutelktinė. – Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras: Šatrijos Raganos bendrija, 2021.
Takas paskui kalnas: išsirašytieji: poezija. – Vilnius: Homo liber, 2022.
Populiariosios literatūrologijos versija. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademija: skaitmeninis krokodilas, 2022.


M o k y m o   p r i e m o n ė s :
Tarybinio žmogaus dvasinio gyvenimo atspindžiai dabartinėje lyrikoje: medžiaga lektoriui. – Vilnius: Žinija, 1978.
Lyrikos teorijos pradmenys: mokymo priemonė respublikos aukštųjų mokyklų filologijos specialybių studentams. – Vilnius: Mokslas, 1984.
Vinco Myk
olaičio-Putino lyrika
: mokomoji knyga respublikos aukštųjų mokyklų filologijos specialybių studentams. – Vilnius: Mokslas, 1988.
Lietuvių literatūra: XX a. vidurys (1940–1955): mokymo priemonė 12 kl. (kartu su E. Bukeliene). – Kaunas: Šviesa, 1989, 1993.
Lietuvių literatūra: XX a. antroji pusė (1956–1988): mokymo priemonė 12 kl. (kartu su E. Bukeliene). – Kaunas: Šviesa, 1990.
Moteriškoji literatūros epistema: speckurso paskaitos. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 1991.
Lietuvių literatūra: XX a. pradžia (1900–1918): mokomoji knyga 11 kl. – Kaunas: Šviesa, 1992.
Lietuvių literatūra: XX a. pradžia (1900–1918): vadovėlis 11 klasei. – Kaunas: Šviesa, 1992.
Lietuvių literatūra: XX a. pirmoji pusė (1918–1940): vadovėlis 11 kl. – Kaunas: Šviesa, 1994.
Lietuvių literatūra: XX a. vidurys ir antroji pusė (1940–1995): vadovėlis 12 kl. (kartu su E. Bukeliene). – Kaunas: Šviesa, 1995, 1997.
Lietuvių literatūra: XX a. pradžia ir pirmoji pusė: vadovėlis 11 kl. – Kaunas: Šviesa, 1996, 1998.
Literatūros filosofija: vadovėlis. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001.
Literatūros fenomenologija: problemikos kontūrai: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.
Literatūra: vadovėlis 11–12 klasei. – 4 kn. (kartu su R. Tamošaičiu, R. Tūtlyte, G. Viliūnu). – Kaunas: Šviesa, 2003–2006.
Apglėbiantis mąstymas: literatūros teorijos mokomoji knyga. – Kaunas: Šviesa, 2007.
Lietuvių literatūros kritika: akademinio kurso paskaitos. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007.
Literatūros erdvės: vadovėlis 11–12 klasei (kartu su R. Tamošaičiu, R. Tūtlyte, G. Viliūnu). – Kaunas: Šviesa, 2009, 2012. – 4 kn.

S u d a r ė :
Šiuolaikinės poezijos problemos: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1977.
Lyrika: Vinco Mykolaičio-Putino rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1982.
M. Gustaitis. Sielos akordai: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1984.
Lietuvių eilėraštis proza: antologija. – Vilnius: Vaga, 1987.
Erškėčių vainikas: Juozapo Albino Herbačiausko kūrybos rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1992.
Gairės: mokytojams ir moksleiviams: straipsnių rinkinys (kartu su A. Šliogeriu). – Kaunas: Šviesa, 1992, 1993.
Prie didelio kelio: Salomėjos Nėries rinkinys (kartu su V. Sventicku). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.
Janina Degutytė: atsakymai: nebaigta autobiografija. – Vilnius: Regnum, 1996.
Pavandenė: monografija (kartu su A. Butrimu). – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1996.
Atsiminimai apie Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą: monografija (kartu su B. Speičyte). – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997.
Prilenktas prie savo gyvenimo: pokalbių su Marcelijumi Martinaičiu knyga apie gyvenimą ir kūrybą. – Vilnius: Vyturys, 1998.
Šešėliuotas mano kelias: Salomėjos Nėries dienoraščių, eilėraščių, laiškų, esė rinktinė. – Kaunas: Šviesa, 1999.
J. Marcinkevičius. Papasakoti gyvenimą: rinktiniai eilėraščiai. – Vilnius: Tyto alba, 2012.
J. Degutytė. Raudonoji upė: svarbieji poezijos ir gyvenimo tekstai. – Vilnius: Alma littera, 2013.
Onė Baliukonė: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2013.
Istorijoje ir auditorijoje: docentės, humanitarinių mokslų daktarės, literatūros tyrinėtojos, pedagogės, dramaturgės Petronėlės Česnulevičiūtės devyniasdešimtmečiui (kartu su K. Urba). – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015.

A p d o v a n o j i m a i :
1993 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija.
1998 m. „Varpų“ literatūrinė premija.
2002 m. Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas.
2007 m. Konstitucijos taurė už indėlį į Lietuvos Respublikos Konstitucijos taikymo plėtrą (kartu su Edvardu Gudavičiumi), įsteigta Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos.
2008 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija už knygą „Sauganti sąmonė: literatūra ir patirtis: užrašai“.
2009 m. Nacionalinė pažangos premija už individualų, kūrybišką Lietuvos kultūros bei meno tyrimą ir interpretavimą.
2010 m. Barboros Radvilaitės medalis už išskirtinius nuopelnus Vilniaus miesto kultūrai.
2010 m. Jotvingių premija.
2011 m. pirmoji Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos (LATGA) premija.
2013 m. Lietuvos mokslų akademijos humanitarinių mokslų premija už darbų ciklą „Fenomenologiniai lietuvių literatūros tyrimai (1998–2012)“.
2014 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos garbės ženklas už nuopelnus Lietuvos mokslui, švietimui ir kultūrai, mokslininkų ir mokytojų ugdymą, kūrybingos lietuvybės stiprinimą.
2015 m. Antano Baranausko literatūrinė premija už knygas „Gīvenu vīna. Gyvenu viena“ ir „Tata pariejau. Tai parėjau“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė: jeigu neatsargiai prie paslapties priartėsi, ji gali išnykti / naujienos.vu.lt, 2014 04 28
Viktorija Daujotytė LRT radijo laidoje „Žinių amžius“, garso įrašas / 2014 04 16
V. Daujotytė: anapus gyvenimo nieko negalime surasti. Viskas yra pačiame gyvenime / lrytas.lt, 2013 06 29
Vakaras su Viktorijos Daujotės knygomis, vaizdo įrašas / 2013 04 03