/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Daugirdas Romas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Romas Daugirdas – poetas.
Gimė 1951 07 13 Vilniuje.
1974 m. baigė psichologiją Vilniaus universitete. Dirbo Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, nuo 1982 m. „Lietuvos pionieriaus“, vėliau žurnalo „Vilnius“ redakcijose. Šiuo metu dirba „Metų“ redakcijoje. Kūrybos publikavęs „Poezijos pavasario“ almanachuose, yra išversta ir įtraukta į rinkinius ispanų, prancūzų, rusų ir kitomis kalbomis. Vertęs iš anglų, baltarusių kalbų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1989 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Pastabos paraštėse: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Gimnastika pagal kompasą: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
(…): eilėraščiai. – Vilnius, 1990.
Aktas: eilėraščiai. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1993.
Punktyras: eilėraščiai ir beveik eilėraščiai. – Vilnius: Regnum fondas, 2002.
Trys metrai už niekad: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2005.
Laisvas kritimas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Suklijuotos gegutės: (ant penklinės filtro): eilėraščiai. – Kaunas: Kitos knygos, 2008.
Tatuiruotės ant veidrodžių: rinktinė. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2009.
Padauginti iš liekanos: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2010.
Mėnulio dezertyrai: (atkarpos). – Vilnius: Naujoji Romuva, 2011.
Saulės dėmių medžiotojai: lyrika. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
Ir trečią valandą po finišo: (poesizmai). – Vilnius: Homo liber, 2013.
Dinozaurų sklaida: diptikai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Rūke įšalusios dulkės: esė. ‒ Vilnius: Versus aureus, 2016.
Baladės link kvadrato pilnaties. – Vilnius: Versus aureus, 2017.
Sielapjūtė: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2019.
Šuns era: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2022.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
R. Čandleris. Žmogžudystė kalnuose: romanas. – Vilnius: Viltis, 1992.
Dž. H. Čeizas. Ne mano reikalas: detektyvinis romanas. – Vilnius: Gamta, 1993.
G. Leru. Geltonojo kambario paslaptis; F. Daras. Pasakojimas apie mirtį: romanai. – Vilnius: Vaivorykštė, 1994.
A. Nortonas. Kerų pasauliai: romanas. – Vilnius: Meralas, 1996.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Poetas Romas Daugirdas: mūsų spurdėjimas – difuzinis / Literatūra ir menas, 2014 07 18

T e k s t a i :
Romo Daugirdo kūryba svetainėje tekstai.lt

V a i z d o   į r a š a s :
2013 m. spalio 17 d. Romo Daugirdo ir Albino Galinio vakaras „Mint Vinetu“ knygyne. R. Daugirdas skaito atkarpas iš rinkinio „mėnulio dezertyrai“:
{youtube}qMGFt9V9rQY{/youtube}