Atgal į sąrašą

Daškevičius Valdas

Valdas Daškevičius – poetas.
Gimė 1961 10 13 Kėdainiuose.
1980 m. baigė Kėdainių 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar Atžalyno gimnazija), 1986 m. – lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete. Nuo 1981 m. gyvena Vilniuje. Dirbo Lietuvos reklamos agentūros skyriaus redaktoriumi (1986–1988 m.), žurnalo „Jaunimo gretos“ kultūros skyriaus vedėju (1988–1992 m.), žurnalo „Kelionės ir pramogos“ vyriausiuoju redaktoriumi (1997–1999 m.), Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų konsultantu ryšiams su visuomene (1996–1998 m.), dienraščio „Lietuvos aidas“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju (1999–2000 m.), savaitraščio „Literatūra ir menas“ atsakinguoju sekretoriumi (2001 m.), savaitraščio „TV pasaulis“ vyriausiuoju redaktoriumi (2002–2003 m.), žurnalo „A–ZET“ redaktoriumi (2004 m.), žurnalo „Metai“ skyriaus redaktoriumi (2008 m.). Šiuo metu redaguoja knygas. Poezijos yra spausdinęs „Metuose“, „Naujojoje Romuvoje“, „Literatūroje ir mene“, „Šiaurės Atėnuose“, „Nemune“, „7 meno dienose“, almanachuose „Poezijos pavasaris“, „Veidai“, „Varpai“ ir kituose leidiniuose. Poeto eilėraščių įtraukta į įvairius rinkinius („XX amžiaus lietuvių poezijos antologija“, „Iš Vilniaus į Vilnių“, „Mylėjau: Sarbievijaus kiemo poetų antologija“), versta į anglų, italų, lenkų, vengrų kalbas. Iš lenkų kalbos išvertęs Czesławo Miłoszo eilėraščių.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2007 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Sauja pelenų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1989.
Misterija: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Netiesioginiai įrodymai: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2009.

S u d a r ė :
Veidai 1989: jaunųjų kūrybos almanachas. – Vilnius: Vaga, 1990.
Veidai 1990: jaunųjų kūrybos almanachas. – Vilnius: Vaga, 1991.
Poezijos pavasaris 2007: almanachas (kartu su A. Biliūnaite). – Vilnius: Vaga, 2007.

L i t e r a t ū r a   a p i e :
R. Keturakis. Iš namų išvaromi poetai / Nemunas, 1990, nr. 3.
G. Patackas. Namai, į kuriuos pataikė bomba / Pergalė, 1990, nr. 1.
A. Katkevičius. Suskaičiuosiu / Literatūra ir menas, 1990 01 27.
A. Marčėnas. Lietuvių poezijos seržantai / Metmenys, 1992, nr. 63.
V. Areška. Pirmyn ar atgal nuo postmodernizmo? / Literatūra ir menas, 2007, nr.3.
G. Kazlauskaitė. Vieno paklydėlio istorija / Metai, 2007, nr.1.
I. Žakevičienė. Pašiauštos būties misterija / Nemunas, 2007, nr.4.
V. Kukulas. The Time of Mystery / The Vilnius review, 2007, no 21.
G. Bleizgys. Kaltė yra, nors įrodymai ir netiesioginiai / Šiaurės Atėnai, 2009, nr. 47.
E. Drungytė. Romansas kitoj ledo pusėj be įrodymų / Nemunas, 2009, nr. 42.
A. Lyva. Gelmė / Naujoji Romuva, 2009, nr. 4.
Z. Zokaitytė. Poezija yra poeto gyvenimo netiesioginis įrodymas / Kėdainių garsas, 2009, nr. 115.
R. Dailidaitė. Judesio kodai lietuvių poezijoje: Vytauto Mačernio, Algimanto Baltakio ir Valdo Daškevičiaus kūryba / VDU bakalauro baigiamasis darbas, 2008.

A p d o v a n o j i m a i :
2007 m. Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams stipendininkas.

T e k s t a i :
Valdo Daškevičiaus kūryba svetainėje tekstai.lt
Valdas Daškevičius skaito savo kūrybą LRT televizijos laidoje „Formatas“, vaizdo įrašas