/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Daškevičius Valdas

Rimanto Bartulio nuotrauka

Valdas Daškevičius – poetas.

Gimė 1961 10 13 Kėdainiuose.
1980 m. baigė Kėdainių 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar „Atžalyno“ gimnazija), 1986 m. – lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete.
Nuo 1981 m. gyvena Vilniuje.
Autorius pristatytas „Lietuvių rašytojų sąvade“ (1996 m.), „Lietuvių literatūros enciklopedijoje“ (2001 m.).
Poezijos publikacijos – „Metuose“, „Literatūroje ir mene“, „Nemune“, „Sietyne“, „Šiaurės Atėnuose“, „Naujojoje Romuvoje“, „7 meno dienose“, almanachuose „Poezijos pavasaris“, „Veidai“ „Varpai“, kituose periodiniuose leidiniuose.
V. Daškevičiaus eilėraščių įtraukta į „XX amžiaus lietuvių poezijos antologiją“ (sudarytojas Vytautas Kubilius), į antologiją „Iš Vilniaus į Vilnių“ (sudarytojas Aidas Marčėnas), į antologiją „Mylėjau“ (sudarytojas Liudvikas Jakimavičius), į antologiją „Sunkūs jo gyvenimo stebuklai“ (sudarytojas Julius Keleras).
Poezija versta į anglų kalbą (lietuvių poezijos antologija „Gyvas atodūsis / Breathing free“, vertėjas ir sudarytojas Vyt Bakaitis), į italų kalbą (lietuvių poezijos antologija „In forma di parole“, vertėjas ir sudarytojas Pietro U. Dini), į lenkų kalbą (lietuvių poezijos antologija „Znad Laudy i Niewiaży / Nuo Liaudės ir Nevėžio“), į vengrų, serbų, vietnamiečių kalbas.
Iš lenkų kalbos yra išvertęs Czesławo Miłoszo eilėraščių.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2007 m.
V. Daškevičius dirbo Lietuvos reklamos agentūros skyriaus redaktoriumi, žurnalo „Jaunimo gretos“ kultūros skyriaus vedėju, laikraščio „Dviese“ redaktoriumi, savaitraščio „Veidas“ skyriaus redaktoriumi, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų konsultantu ryšiams su visuomene, žurnalo „Kelionės ir pramogos“ vyriausiuoju redaktoriumi, dienraščio „Lietuvos aidas“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju, savaitraščio „TV pasaulis“ vyriausiuoju redaktoriumi, savaitraščio „Literatūra ir menas“ atsakinguoju sekretoriumi, žurnalo „Metai“ skyriaus redaktoriumi.
Redagavo grožinės literatūros knygas.
Dirbo budėtoju – administratoriumi Mykolo Romerio universitete.
Šiuo metu – lietuvių kalbos redaktorius, dirbantis savarankiškai.

B i b l i o g r a f i j a :
Sauja pelenų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1989.
Misterija: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Netiesioginiai įrodymai: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2009.
Budėtojas: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2019.
Visas likęs laikas: eilėraščiai. – Vilnius: Slinktys, 2021.

S u d a r ė :
Veidai 1989: jaunųjų kūrybos almanachas. – Vilnius: Vaga, 1990.
Veidai 1990: jaunųjų kūrybos almanachas. – Vilnius: Vaga, 1991.
Poezijos pavasaris 2007: almanachas (kartu su A. Biliūnaite). – Vilnius: Vaga, 2007.

A p d o v a n o j i m a i:

2022 m. Salomėjos Nėries vardo literatūrinė premija už eilėraščių rinktinę „Visas likęs laikas” (Slinktys, 2021).

L i t e r a t ū r a  a p i e :
R. Keturakis. Iš namų išvaromi poetai / Nemunas, 1990, nr. 3.
G. Patackas. Namai, į kuriuos pataikė bomba / Pergalė, 1990, nr. 1.
A. Katkevičius. Suskaičiuosiu / Literatūra ir menas, 1990 01 27.
A. Marčėnas. Lietuvių poezijos seržantai / Metmenys, 1992, nr. 63.
V. Areška. Pirmyn ar atgal nuo postmodernizmo? / Literatūra ir menas, 2007, nr.3.
G. Kazlauskaitė. Vieno paklydėlio istorija / Metai, 2007, nr.1.
I. Žakevičienė. Pašiauštos būties misterija / Nemunas, 2007, nr.4.
V. Kukulas. The Time of Mystery / The Vilnius review, 2007, no 21.
G. Bleizgys. Kaltė yra, nors įrodymai ir netiesioginiai / Šiaurės Atėnai, 2009, nr. 47.
E. Drungytė. Romansas kitoj ledo pusėj be įrodymų / Nemunas, 2009, nr. 42.
A. Lyva. Gelmė / Naujoji Romuva, 2009, nr. 4.
Z. Zokaitytė. Poezija yra poeto gyvenimo netiesioginis įrodymas / Kėdainių garsas, 2009, nr. 115.
N. Cibulskas. Prisukti vidinę spyruoklę / Metai, 2012, nr. 11.
R. Dailidaitė. Judesio kodai lietuvių poezijoje: Vytauto Mačernio, Algimanto Baltakio ir Valdo Daškevičiaus kūryba / VDU bakalauro baigiamasis darbas, 2008.

T e k s t a i :
Valdo Daškevičiaus kūryba svetainėje tekstai.lt
Valdas Daškevičius skaito savo kūrybą LRT televizijos laidoje „Formatas“, vaizdo įrašas
Valdo Daškevičiaus kūrybos vakaras Rašytojų klube su poezijos rinktine „Visas likęs laikas“, https://www.youtube.com/watch?v=XKrb0ykJHNc, vaizdo įrašas