Atgal

Dabulskis Aleksas

Aleksas Dabulskis – poetas, satyrikas, vertėjas.

Gimė 1934 04 10 Pilsūduose, Tauragės rajone.

Mirė 2020 08 05 Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Paskutinėje gimnazijos klasėje suimtas ir kalintas už antisovietinius eilėraščius, 1951–1956 m. praleido lageriuose Mordovijos ir Omsko srityse. Grįžęs į Lietuvą studijavo Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas), 1964 m. įgijo statybos inžinieriaus kvalifikaciją. Dirbo įvairiose statybos organizacijose. 1972–1975 m. ir 1977–1982 m. – žurnalo „Nemunas“ skyriaus vedėjas, stilistas, redaktorius. 1982–1986 m. Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus konsultantas. Nuo 1989 m. – žurnalo „Santara“ ir šio žurnalo leidžiamų knygų bibliotekos redaktorius. 1989–1993 m. – satyrinio laikraščio „Ūpas” redaktorius ir leidėjas. Nuo 1994 m. – „Kauno dienos“ korektorius. Eilėraščius pradėjo skelbti nuo 1958 m.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1972 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Lašas medaus: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1965.
Kregždžių šokis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1971.
Nuliada: satyriniai eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
Basas Pegasas: humoristiniai eilėraščiai. – Vilnius: Vaga,1977.
Žalias orkestras: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1978.
Porimtės poringės: satyriniai eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1979.
Dienovidžio žemė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Ei, vyručiai: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1983.
Minus plius: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga,1985.
Ironmedis: lyrika ir satyra. – Vilnius: Vaga,1987.
Trišakis: ironraščiai,ūpogramos, trenktos mintys. – Vilnius: Vaga, 1992.
Laisvės apynys: eiliavimai ir neraliavimai. – Kaunas: Santara, 2002.
Išvirkščias žmogus: satyros rinktinė. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.
Trys po šimtą, arba Trejos devyniasdešimt devynerios: epigramos. – Kaunas: Santara, 2006.
Mąstyčios: aforizmai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.
Baigtas kriukis: epigramos. – Kaunas: Kauko laiptai, 2014.
Tiek to linksmumo: eilėraščiai, prisiminimai. – Vilnius: R. Norkaus „Santaros“ leidykla, 2021.

S u d a r ė:

Mintys minta mintimis: sentencijos. – Vilnius: Vaga, 1983.
J. Kinderis. Šaltoji žemė Vorkuta: eilėraščiai. – Kaunas: Santara, 1991.
A. Stasiukonytė. Vasaros šalnos: eilėraščiai, dienoraščiai, atsiminimai. – Kaunas: Nemunas, 1992.
A. Cibulskis. Išeisiu nebaigęs dainos: eilėraščiai, laiškai, atsiminimai. – Kaunas: Santara, 1993.
J. Gražulis. Mirties angelui praskridus: eilėraščiai ir poemos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
T. Buslevičius. Kažkieno laikinoj atminty: eilėraščiai. – Kaunas: Santara, 1997.
J. Kinderis. Už metų kalno: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s :

A. Ivanov. Geografas gaublį pragėrė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2008.

A p d o v a n o j i m a i:

1990 m. Augustino Griciaus premija.
2001 m. LATGA-A metų vertėjo nominacijos laureatas.
2004 m. Gedimino ordino Riterio kryžius.
2009 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija.
2014 m. Kauno miesto savivaldybės Santakos II laipsnio garbės ženklas.
2015 m. Vieno lito premija už pašaipų žvilgsnį į pasaulį ir save knygoje „Baigtas kriukis”.
2019 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir Kauno miesto garsinimą.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Rūta Kanopkaitė. Satyriko virtuvėje garstyčias gali atstoti… mąstyčios / Delfi.lt, 2009 07 15
I. Dabulskienė: Aleksas drąsino pasišaipyti iš negandų / Kaunodiena.lt, 2021 08 08

T e k s t a i :

Aleksas Dabulskis. Iš nepublikuotų eilėraščių, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 02 11