/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Čigriejus Henrikas Algis

Henrikas Algis Čigriejus – poetas, prozininkas, vertėjas.
Gimė 1933 03 06 Vidugiriuose, Pasvalio rajone. Mirė 2016 07 01 Vilniuje.
Baigė Saločių vidurinę mokyklą. 1958 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1960–2003 m. dėstė lietuvių literatūrą, estetiką ir kultūros istoriją Vilniaus aukštesniojoje kooperacijos mokykloje (dabar Vilniaus kooperacijos kolegija). Kūrybos publikavęs almanachuose „Poetinis Druskininkų ruduo“, „Poezijos pavasaris“, „Mes esam šiaurės krašto“ ir kt., įvairiose antologijose, rinktinėse.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1977 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Metų šviesos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1971.
Nedylanti lauko delčia: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Dangus, rytas ir vakaras: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Rudenio žiedas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Baltojo alksnio sodinimas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Kaip žolės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.
Po laiko juokas – vėlyva metūgė: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.
Sugrįžusi upė: novelės. – Vilnius: Amžius, 1996.
Sugrįžusi upė: novelės (Brailio raštu). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 1998.
Vieškeliukas pro dobilus: novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Vieškeliukas pro dobilus: novelės (Brailio raštu). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2000.
Ekvinokcijų žmonės: novelės. – Vilnius: Vaga, 2003.
Vieversiui ir kraujažolei: šimtas eilėraščių. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Varna braukia ašarą: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Žiemių pusėje giedra: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Ir parnešė apynio kvapą: novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Ir parnešė apynio kvapą: novelės (Brailio raštu). – Vilnius: Brailio knyga, 2013.
Henrikas Algis Čigriejus: eilėraščiai (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė). – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
Atidaryk, kaimyne: eilėraščių ir novelių rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Savi ir pažįstami: novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
Z. Gulinskaja. Bedržichas Smetana. – Vilnius: Vaga, 1975.
Levas Kasilis. Ankstyvas rytas: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1984.
J. Jaunsudrabinis. Žalioji knyga: apsakymų romanas. – Vilnius: Vyturys, 1990.

B e n d r a a u t o r i s :
Five New Works of Prose from Lithuania: 2008. – Vilnius: Books from Lithuania, 2008.

A p d o v a n o j i m a i :
1978 m. S. Nėries kolūkio premija už eilėraščių rinkinį „Nedylanti lauko delčia“.
1990 m. Jotvingių premija.
1992 m. „Poezijos pavasario“ laureatas.
1996 m. P. Cvirkos literatūrinė premija už novelių knygą „Sugrįžusi upė“.
2001 m. Juozo Paukštelio premija už knygą „Vieškeliukas pro dobilus“.
2004 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija.
2005 m. A. Miškinio premija už eilėraščių knygą „Vieversiui ir kraujažolei“.
2008 m. Žemaitės literatūrinė premija už novelių knygą „Varna braukia ašarą“.
2009 m. Dionizo Poškos literatūrinė premija už eilėraščių rinkinį „Žiemių pusėje giedra“.
2011 m. „Varpų“ literatūrinė premija.
2011 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija už donelaitišką gyvenimo refleksiją šiuolaikinės lyrikos kalba, už žodžio ir etikos dermę.
2012 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija už knygą „Ir parnešė apynio kvapą“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Henrikas Algis Čigriejus: nemokėjau rašyti apie tai, kas manęs nejaudina.
Henrikas Algis Čigriejus – savo balsu.
Rašytojas Henrikas Algis Čigriejus: šiais laikais įdomiau matyti tai, kas tikra ir apčiuopiama.
Henrikas Algis Čigriejus LRT radijo laidoje „Po lyros ženklu“, garso įrašas.

T e k s t a i :
Henriko Algio Čigriejaus kūryba svetainėje tekstai.lt.

V a i z d o   į r a š a s :
2015 balandžio 8 d. Literatūros tyrinėtojo, semiotiko prof. Kęstučio Nastopkos kūrybos vakaras / Pokalbis apie kritiką ir poeziją. H. A. Čigriejus prisimena apie vakarėlius su K. Nastopka, skaito Uldžio Bėrzinio eilėraštį „Ei Miulenbachai“ (iš latvių kalbos vertė K. Nastopka) ir du savo – „Biržų kraštas“ ir „Alaus košimas“:

{youtube}xIiD1ziP7SE{/youtube}