/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Cieškaitė Gražina

Zenono Baltrušio nuotrauka

Gražina Cieškaitė – poetė, prozininkė.

Gimė 1951 08 30 Vabalninke, Biržų rajone.

1970 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo Žemės ūkio akademijoje, įvairiose valstybinėse įstaigose. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1967 m. Kūrybos įtraukta ir publikuota įvairiuose poezijos rinkiniuose, „Poezijos pavasario“ almanachuose. Yra išvertusi rusų poetų kūrybos. Šiuo metu gyvena Vilkaviškio rajone.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1980 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Tylos žydėjimas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Mylėti – gyventi: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1979.
Gerti iš gėlių: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Skrendu virš labirinto: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1989.
Auka žvaigždžių vainikui: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.
Pragaro smurtas, dangaus ištikimybė: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Tarp laiko ir amžinybės: poezija. – Vilnius: Vaga, 1997.
Antgamtėje klajojanti šviesa: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Rinktiniai eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.
Žodžiai kaip stigmos: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.

A p d o v a n o j i m a i :

1990 m. Poezijos pavasario laureatė.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

R. Jurgelaitis. Septyneri tylėjimo metai atvėrė sielą išpažinčiai / Kauno.diena.lt, 2007 03 03

T e k s t a i :

Gražinos Cieškaitės kūryba svetainėje tekstai.lt
Gražina Cieškaitė. Eilės / Satenai.lt, 2010 11 26
„Vidurnakčio lyrikoje“ Gražinos Cieškaitės eiles skaito aktorė Gražina Urbonaitė, garso įrašas / Lrt.lt, 2014 08 29
Gražina Cieškaitė. Eilėraščiai / Zurnalasmetai.lt, 2017 Nr. 8–9
Gražina Cieškaitė. Poezija / Kaunorasytojai.lt, 2020 01 15