/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Čepulis Apolinaras

Apolinaras Čepulis – prozininkas.
Gimė 1933 03 13 Akmenaičiuose, Kuršėnų rajone.
1952 m. baigė Kuršėnų vidurinę mokyklą, 1957 m. – Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultetą (dabar Kauno technologijos universitetas). Dirbo Vilniaus grąžtų gamykloje technologu, Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje vyriausiuoju konstruktoriumi, Metalo pjovimo staklių mokslinių tyrimų instituto Vilniaus filialo skyriaus vadovu. 1966 m. baigė aspirantūrą Vilniaus universitete, 1967 m. apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją. 1969–1970 m. buvo Vilniuje įsteigto Jaunųjų mokslininkų klubo „Po Zodiaku“ prezidentas. 1983–1992 m. dirbo Mašinų gamybos katedros vedėju Lietuvos liaudies ūkio kvalifikacijos kėlimo institute. Spaudoje paskelbęs per 30 mokslinių straipsnių, turi 12 liudijimų išradimams.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2005 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Likimo upė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2003, 2007, 2014.
Likimo upė. Rėvos: II romano dalis. – Vilnius: Alma littera, 2007, 2014.
Pokalbiai prie molberto. – Vilnius: Žuvėdra, 2016.
Likimo upė : romanas. – Vilnius : Alma littera, 2014.
Kai kurie prisiminimai ir neskelbtos kaimo kronikos. – Vilnius : Žuvėdra, 2020.

A p d o v a n o j i m a i :
1964 m. SSRS liaudies ūkio pasiekimų parodos aukso medalis.
1965 m. LSRS respublikinė premija.
2005 m. Juozo Paukštelio premija už knygą „Likimo upė“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
S. Spurga. Per kuršėnų žemės purvą (apie knygą „Likimo upė“) / Literatūra ir menas, 2004 04 16