/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Butkus Vigmantas

Giedriaus Baranausko nuotrauka

G. Baranausko nuotrauka

Vigmantas Butkus – literatūrologas, eseistas.
Gimė 1965 03 12 Užventyje, Kelmės rajone.
1983–1987 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute (vėliau Šiaulių universitetas)
lietuvių kalbą ir literatūrą. 1993–1997 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių
literatūros ir tautosakos instituto doktorantas, nuo 1997 m. humanitarinių mokslų daktaras.
1988–2013 m. Šiaulių universiteto literatūros katedroje dirbo asistentu, vyr. asistentu,
docentu, katedros vedėju. Nuo 2010 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute
Naujosios literatūros skyriaus vyresniuoju mokslo darbuotoju. Paskelbė apie du šimtus
mokslinio, eseistinio, publicistinio pobūdžio straipsnių literatūrologine, kultūrologine,
visuomenine ir kitokia tematika, taip pat recenzijų, apžvalgų, vertimų iš latvių kalbos. Šios
publikacijos skelbtos Lietuvos, Latvijos, Didžiosios Britanijos mokslo, literatūros, kultūros
leidiniuose, regioninėje Šiaulių krašto spaudoje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2012 m.

Vigmanto Butkaus tinklaraštis internete.

B i b l i o g r a f i j a:
Neoromantinė baltų drama: individas ir tautos būtis istorinėje praeityje: paskaitų
konspektas. – Šiauliai, 1991.
Latvių literatūros eskizai: iki XIX a. pabaigos. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla,
1998.
Šiauliai: provincijos miestas palatvėje: tekstai. – Šiauliai: Saulės delta, 2005.
Latvių literatūros istorijos seminarai  (XIX a. pabaiga – XX a. pirma pusė): mokomoji
knyga [elektroninis leidinys]. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2007.
Šiaulių auto/topografija: eseistiniai tekstai. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2011.
Literatūros žvalgymai: straipsnių rinkinys. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2011.
Stebuklo horizontai: Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje: monografija. – Vilnius:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.
Literatūrinė baltistika: samprata, raida, perspektyvos: monografija. – Vilnius: Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas, 2018.
Lietuvių ir latvių literatūriniai dialogai : straipsniai; recenzijos [elektroninė knyga]. –
Šiauliai/Vilnius: V. Butkus, 2019.

S u d a r ė :
Kūnas lietuvių kultūroje: straipsnių rinkinys. – Šiauliai: K. J. Vasiliausko įmonė, 2000.
Mitai lietuvių kultūroje: straipsnių rinkinys. – Šiauliai: K. J. Vasiliausko įmonė, 2002.
Alus lietuvių kultūroje: straipsnių rinkinys (kartu su R. Stankuviene). – Šiauliai: Lucilijus,
2007.
Baltiškoji, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose = Baltiskā,
tautiskā, reģionālā pašapziņa baltu literatūrās un kultūrās = Baltic, National, Regional
Identity in Baltic Literatures and Cultures: straipsnių rinkinys (kartu su V. Jonkute). –
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015.

A p d o v a n o j i m a i :
2005 m. Šiaulių miesto kultūros ir meno premija už aktyvią ir reikšmingą literatūrinę veiklą.
2010 m. Lietuvos studentų atstovybių sąjungos „Metų dėstytojo“ nominacija už akademinio
sąžiningumo puoselėjimą.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Vigmanto Butkaus mokslinė veikla

T e k s t a i :
Vigmantas Butkus. Literatūrinės kronikos iš Šiaulių (I) / Literatūra ir menas, 2014 10 24.
Vigmantas Butkus. Literatūrinės kronikos iš Šiaulių (II) / Literatūra ir menas, 2014 11 21.
Vigmantas Butkus. Literatūrinės kronikos iš Šiaulių (III) / Literatūra ir menas, 2015 05 08.
Vigmantas Butkus. Literatūrinės kronikos iš Šiaulių (IV) / Literatūra ir menas, 2016 12 09.
Vigmantas Butkus. Literatūrinės kronikos iš Šiaulių (V) / Literatūra ir menas, 2019 09 13.