/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Burokas Marius

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Marius Burokas – poetas, vertėjas, literatūros kritikas.
Gimė 1977 04 30 Vilniuje.
1995–1999 m. Vilniaus universitete įgijo filologijos fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros bakalauro laipsnį. 1999 m. studijavo Vilniaus universiteto filologijos fakulteto lietuvių literatūros istorijos magistrantūroje. 2001 m. dalyvavo Tarptautinėje rašymo programoje (International writing program), kurią organizuoja Ajovos universitetas (JAV). Keletą metų rašė nuolatines literatūros apžvalgas „Literatūroje ir mene“. Dirbo lietuvių kalbos mokytoju, viešųjų ryšių agentūroje, bulvariniuose laikraščiuose ir žurnaluose. Nuo 1995 m. bendradarbiauja su įvairiais literatūros kritikos ir meno leidiniais, portalais, rašo knygų apžvalgas („Metai“, „Literatūra ir menas“, „Nemunas“, bernardinai.lt, lrt.lt ir kitais). Kūrybos publikuoja kultūrinėje spaudoje, almanachuose („Poezijos pavasaris“, „Poetinis Druskininkų ruduo“, „Literatūrinės Vilniaus slinktys“, „Žiemos žodžiai“). Nuo 2013 m. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys. Nuo 2015 m. lietuvių literatūros internetinio žurnalo anglų kalba „Vilnius Review“ redaktorius, taip pat skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos narys  Nuo 2016 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos atstovas Baltijos šalių rašytojų taryboje (Baltic Writers Council). Verčia iš anglų kalbos. Be išverstų ir išleistų įvairių autorių knygų, taip pat išvertęs šių JAV, Kanados ir Australijos poetų kūrybos: Charles Simic, Walter S. Marwin, Gwendolyn MacEwen, Robinson Jeffers, Robert Bly, James Dickey, William Carlos Williams, Margaret Atwood, Michael Ondaatje, Russell Edson, Al Purdy, Irving Layton, Hilda Doolittle (H.D.), Alan Dugan, David Malouf, Alden Nowlan ir kitų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2007 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Ideogramos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1999.
Būsenos: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Išmokau nebūti: eilėraščiai. – Vilnius: Tyto alba, 2011.
Švaraus buvimo: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
Ch. Bukowski. Apsakymai. – Klaipėda: Shemitten press [i.e. Vario burnos], 2003.
Ch. Bukowski. Paštas: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2004, 2008, 2013.
Ch. Bukowski. Skaitalas: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2005.
Ch. Bukowski. Pragaras skirtas vienišiems: eilėraščiai (kartu su G. Puloku). – Kaunas: Kitos knygos, 2007.
H. S. Thompson. Baimė ir neapykanta Las Vegase: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2007.
W. Allen. Diagnozė: nepakaltinamas: smulkioji proza (kartu su G. Puloku, S. Repečka). – Vilnius: Knygius: Vaizdų kultūros studija, 2010.
J. G. Ballard. Avarija: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2010.
J. Perkins. Ekonomikos smogiko išpažintis. – Kaunas: Kitos knygos, 2011.
A. Ginsberg. Staugsmas, Kadišas ir kiti eilėraščiai (kartu su K. Pociumi). – Kaunas: Kitos knygos, 2011.
Sh. Alexie. Absoliučiai tikras pusės etato indėno dienoraštis: kaip pabėgti iš savo namų ir susirasti namus?: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2011.
Ch. Bukowski. Paprastos beprotybės istorijos: apsakymų rinkinys. – Vilnius: Kitos knygos, 2011.
S. Beckett. Įrašyta kauluose: detektyvinis romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2012.
J. Updike. Teroristas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2012.
Ph. Roth. Portnojaus skundas: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, Kitos knygos, 2012.
J. Winterson. Apelsinai – ne vieninteliai vaisiai: romanas. – Vilnius: Kitos knygos, 2013.
M. Ondaatje. Kačių stalas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2013.
Ch. Rodrigues, Ch. Garrat. Modernizmas: įvadas: iliustruotas gidas. – Vilnius: Modernaus meno centras, 2013.
R. Appignanesi, Ch. Garratt, Z. Sardar, P. Curry. Postmodernizmas: įvadas: iliustruotas gidas. – Vilnius: Modernaus meno centras, 2014.
J. C. Parkin. F**k it: idealus dvasinis kelias. – Vilnius: Alma littera, 2014, 2015.
R. Aslan. Maištininkas: Jėzaus Nazariečio gyvenimas ir laikai. – Vilnius: Kitos knygos, 2015.
D. Eggers. Ratas: romanas. ‒ Vilnius: Tyto alba, 2016.
J. Šukys. Epistolofilija: užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas. ‒ Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
A. Halberstadt. Vilniaus dienoraštis: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
H. P. Lovecraft. Tykantis tamsoje (kartu su P. Jevsejevu), kūrybos rinktinė. – Kaunas: Kitos knygos, 2018.
Ayn Rand. Šaltinis: romanas. – Vilnius: Leidykla LAPAS, 2020.

S u d a r ė :
Poetinis Druskininkų ruduo 2011: almanachas. – Vilnius: Vaga, 2011.
Poezijos pavasaris 2012: almanachas (kartu su B. Januševičiumi, G. Kazlauskaite ir D. Petrošiumi). – Vilnius: Rašytojų sąjungos fondas, 2012.
Poetinis Druskininkų ruduo 2012: almanachas. – Vilnius: Vaga, 2012.
Poetinis Druskininkų ruduo 2013: almanachas. – Vilnius: Vaga, 2013.
Prekės iš kosmoso: latvių poetų grupės „Orbita“ eilėraščių rinkinys (sudarymas ir vertimas iš rusų k. kartu su B. Januševičiumi, V. Dekšniu). – Vilnius: Kitos knygos, 2014.
Poetinis Druskininkų ruduo 2014: almanachas (kartu su V. Dekšniu). – Vilnius: Vaga, 2014.
How the Earth Carries Us: New Lithuanian Poets (kartu su R. Užgiriu). – Vilnius: Lithuanian Culture Institute, 2015.
Poetinis Druskininkų ruduo 2015: almanachas (kartu su V. Dekšniu). – Vilnius: Vaga, 2015.
Vilnius Review: Contemporary Literature from Lithuania: lietuvių literatūros rinktinė (redaktorius ir sudarytojas). – Vilnius: BALTO print, 2016.
Vilnius Review: Contemporary Literature from Lithuania: lietuvių literatūros rinktinė. (redaktorius ir sudarytojas) – Vilnius: BALTO print, 2017.
Poetinis Druskininkų ruduo 2018: almanachas (kartu su V. Dekšniu). – Vilnius: Vaga, 2018.
Vilnius Review: Contemporary Literature from Lithuania: lietuvių literatūros rinktinė. (redaktorius ir sudarytojas) – Vilnius: BALTO print, 2018.
Poetinis Druskininkų ruduo 2019: almanachas (kartu su V. Dekšniu). – Vilnius: Vaga, 2019.
No More Amber – The Baltic Literary Review: Baltijos šalių literatūros žurnalas anglų kalba (kartu su B. Kaschan ir T. Treibergu). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 2021.

B e n d r a a u t o r i s :
L. Katkus, T. S. Butkus, M. Burokas, J. Butkytė, A. Žagrakalytė, G. Kazlauskaitė. Six young Lithuanian poets (selected and translated by K. Sh. Keys). – Vilnius: Vaga, 2002.

A p d o v a n o j i m a i :
2011 m. Jaunojo jotvingio premija už poezijos knygą „Išmokau nebūti“.
2011 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už publicistinius kūrinius.
2012 m. Antano Miškinio literatūrinė premija už aukštaitiškos dvasios puoselėjimą poezijos knygoje „Išmokau nebūti“.
2013 m. Poezijos pavasario premija už užsienio poezijos vertimą į lietuvių kalbą.
2013 m. Vilniaus knygų festivalio premija „Naujasis knygnešys“.
2016 m. Vilniaus mero premija už poeziją apie Vilnių.
2018 m. Vytauto Kubiliaus premija už kritiką ir literatūrologiją
2018 m. Literatūrinės Panevėžio žiemos apdovanojimas „Literatūrinė Riterio rožė”
2019 m. Poezijos pavasario-Kauno miesto savivaldybės Maironio premija už eilėraščių rinkinį „Švaraus buvimo“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018).
2023 m. Kultūros ministerijos apdovanojimas – garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.
2024 m. Lietuvos leidėjų asociacijos Knygų apdovanojimuose Lietuvos rašytojų sąjungos paramos Ukrainai akcija (vykdoma kartu su L. Katkum ir D. Petrošium) išrinkta Metų reiškiniu už tekstų ribas peržengiančią visuomeninę veiklą, literatūros bendruomenės solidarumo skatinimą.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Poetas Marius Burokas: gyvename mėgėjų kultūros klestėjimo epochoje („Literatūros ir meno“ anketa) / 2015 02 27
Vilniaus knygų festivalis: „Naujuoju knygnešiu“ paskelbtas Marius Burokas / 2013 09 13
Marius Burokas LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“, garso įrašas / 2011 04 17

T e k s t a i :
Mariaus Buroko kūryba svetainėje tekstai.lt

V a i z d o   į r a š a s :
2012 birželio 9 d., Tarptautinė poezijos šventė „…ir saulas diementas žėruos…“, Poezijos skaitymai Utenoje, prie Dauniškio ežero. Marius Burokas skaito eilėraščius „Užkalbėjimas“, „Rūka
s“ ir „Punktyras buvimų“:
{youtube}rhiRWs5OXZY{/youtube}