/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Bukelienė Elena

Elena Bukelienė – literatūros tyrinėtoja ir kritikė.

Gimė 1934 08 14 Kungiuose, Telšių raj. Mirė 2006 12 25 Vilniuje.

1958 m. baigė Vilniaus universiteto filologijos fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1958–1960 m. mokytojavo Telšių rajono Ubiškės vidurinėje mokykloje. 1960–1964 m. studijavo aspirantūroje. 1964–1996 m. dirbo Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedros docente, profesore.

Savo kūrybinį darbą Elena Nijolė Bukelienė pradėjo 1964 m. Per tuos metus išleido monografijas apie Joną Avyžių (1975 m.), Juozą Paukštelį (1985 m.), Juozą Kralikauską (2002 m.), literatūros kritikos knygas: „Prozos keliai ir keleliai…” (1999 m.), „Proza ties tūkstantmečio riba” (2004 m.), „Tarp rašytojo ir skaitytojo” (2006 m.), R. Granausko kūrybos interpretacijas „Saulėlydžio senis” (2004 m., kartu su V. Juknaite).

Dirbdama VU, profesorė Elena Nijolė Bukelienė daug dėmesio skyrė jaunųjų pradedančiųjų literatų ugdymui, ilgus dešimtmečius buvo Respublikinio jaunųjų filologų konkurso vertinimo komisijoje. 1989 m. sudarė vadovėlį XII klasei „Lietuvių literatūra: XX a. vidurys”. 1990 m. išleido vadovėlį „Lietuvių literatūra: XX a. antroji pusė (1956–1988 m.)”. 1997 m. kartu su profesore V. Daujotyte parengė 2-ąjį papildytą vadovėlio leidimą – „Lietuvių literatūra (XX a. vidurys ir antroji pusė (1940–1997 m.)”. Profesorė sudarė keletą lietuvių literatūros chrestomatijų, buvo kolektyvinių veikalų bendraautorė, ilgus metus buvo Lietuvos rašytojų sąjungos etikos komisijos narė, dažna literatūrinių premijų vertinimo komisijų narė. 2005 m. Elena Nijolė Bukelienė apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžiumi.

Nuo 1975 m. – LRS narė.

E. Bukelienės tyrinėjimo objektas – tarybinio laikotarpio proza. Monografijose „Jonas Avyžius” ir „Juozas Paukštelis” atskleistos rašytojų biografijos, pateikta jų kūrybos analizė. Autorės akiratyje – platus aspektų ir klausimų spektras: gyvenimo tikrovė ir jos meninės transformacijos, žmogaus vaizdavimo principai ir būdai, meninė asmenybės koncepcija, personažo psichologinis autentiškumas, kūrinio meninė struktūra, rašytojo stiliaus savitumas ir individualumas.

E. Bukelienė kelis dešimtmečius aktyviai bendradarbiauja literatūrinėje periodikoje, skelbdama naujausių kūrinių recenzijas, straipsnius aktualiais literatūros proceso klausimais, dalyvaudama literatūrinėse diskusijose, metų ar ilgesnio laikotarpio prozos derliaus aptarimuose, pokalbiuose apie vieno ar kito žanro būklę ir pan. Dėmesio vertas jos straipsnis „Socialistinio realizmo stereotipai”, įdėtas į kolektyvinį rinkinį „XX amžiaus lietuvių literatūra” (1994). drauge su V. Daujotyte sudarytos lietuvių literatūros chrestomatijos vyresnėms vidurinės mokyklos klasėms.

Petras Bražėnas

Bibliografija:

Jonas Anyžius: monografija. – Vilnius: Vaga, 1975.

Juopzas Paukštelis: monografija. – Vilnius: Vaga, 1985.

Lietuvių literatūra: XX a. antroji pusė (1956-1988): mokymo priemonė XII kl. / kartu su Viktorija Daujotyte. – Kaunas: Šviesa, 1990.

Lietuvių literatūra (1940-1988): mokymo priemonė 12 klasei / kartu su V. Daujotyte. – Kaunas: Šviesa, 1991.

Lietuvių literatūra (1940-1955): mokomoji knyga XII klasei / kartu su V. Daujotyte. – Kaunas: Šviesa, 1993.

Lietuvių literatūra: XX a. vidurys ir antroji pusė (1940-1995): vadovėlis XII klasei / kartu su V. Daujotyte. – Kaunas: Šviesa, 1995.

Lietuvių literatūros skaitiniai, 1940-1995: vadovėlis XII klasei. – Kaunas: Šviesa, 1996.

Lietuvių literatūra: XX a. vidurys ir antroji pusė (1940-1997): vadovėlis XII klasei / kartu su V. Daujotyte. – Kaunas: Šviesa, 1997.

Prozos keliai keleliai: kritikos etiudai. – Šiauliai: Saulės Delta, 1999.

Juozas Kralikauskas: monografija. – Vilnius: Tito Alba, 2002.

Proza ties tūkstantmečio riba: kritikos etiudai. – Kaunas: Šviesa, 2004.

Tarp rašytojo ir skaitytojo: literatūros kritika. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.

Sudarė:

Lietuvių literatūros chrestomatija: XX a. vidurys, 1940-1955: knyga 12 kl. / kartu su V. Daujotyte. – Kaunas: Šviesa, 1990.

Lietuvių literatūros chrestomatija: XX a. 2-oji pusė, 1956-1988 / kartu su V. Daujotyte. – Kaunas: Šviesa, 1992.

Saulėlydžio senis: Romualdo Granausko kūrybos interpretacijos / kartu su Vanda Juknaite. – Vilnius: Alma littera, 2004.

Apdovanojimai:

2005 m. apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžiumi.