Atgal

Bučiūtė Diana

Diana Bučiūtė – vertėja.
Gimė 1955 09 24 Rokiškyje.
1973 m. baigė Vilniaus 21-ąją vidurinę mokyklą (dabar Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė mokykla), 1978 m. – Vilniaus universitetą, kur studijavo lituanistiką su klasikinės filologijos specializacija. Dirbo Centriniame valstybiniame archyve, Respublikinėje bibliotekoje (dabar Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka), 1982–1995 m. „Vagos“ leidyklos verstinės literatūros redakcijoje,
2001–2010 m. redaktore leidykloje „Alma littera“, 2010–2018 m. leidykloje „Baltos lankos“.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1994 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š  p r a n c ū z ų   k a l b o s :
Pascal Lainé. Nėrėja: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1992.
Roger Grenier. Folija: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1992.
André Maurois. Meilės klimatas: romanas. – Vilnius: Amžius, 1992.
Markizas de Sadas. Fakselanž, arba Tuščiagarbystės klaidos. – Vilnius: Lege artis, 1993.
André Gide. Pastoralinė simfonija: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1994.
Raymond Radiguet. Velnio apsėstas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1995.
Honoré de Balzac. Sviediniu žaidžiančios katės namai: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1996.
François Mauriac. Fariziejė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1996.
Simone de Beauvoir. Antroji lytis (kartu su V. Tauragiene). – Vilnius: Pradai, 1996.
Pierre Louÿs. Moteris ir pajacas: romanas. – Vilnius: Andrena, Dictum, 1997.
Vercors. Silva: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1998.
François Mauriac. Frontenakų paslaptis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1999.
Marcel Schwob. Monelės knyga. Vaikų kryžiaus žygis. – Vilnius: Andrena, Dictum, 1999.
Jean-Baptiste Evette. Žordanas Fantomas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2000.
Elie Wiesel. Liepsnojančios sielos: chasidų išminčių portretai ir legendos. – Vilnius: Alma littera, 2002.
Jacques Le Goff. Viduramžių vaizduotė. – Vilnius: Alma littera, 2003.
Dominique Barbéris. Kengūros. – Vilnius: Alma littera, 2004.
Amélie Nothomb. Gyvsidabris. – Vilnius: Alma littera, 2004.
Michel Tournier. Kasparas, Melchioras ir Baltazaras: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2004.
Michel Schneider. Įsivaizduojamos mirtys: esė. – Vilnius: Alma littera, 2004.
Claude Lecouteux. Germanų mitologijos žodynas. – Vilnius: Aidai, 2006.
Joris-Karl Huysmans. Atvirkščiai: romanas. – Vilnius: Vaga, 2008.
Romain Gary. Emileʻio Ajaro gyvenimas ir mirtis. – Vilnius: Baltos lankos, 2012.
Laurent Binet. HHhH: romanas. – Vilnius: Sofoklis, 2013.
Hallgrímur Helgason. 1000° moteris: romanas. – Vilnius: Alma litera, 2015, 2016.
Simona Weil. Sunkis ir malonė. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2015.
Charles Ferdinand Ramuz. Adomas ir Ieva: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
C. Orrieux, P. Schmitt Pantel. Senovės graikų istorija (kartu su B. Gedgaudaite). ‒ Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016.
S. Weil. Dievo laukimas. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2017.
R. Gary (Émile Ajar) Meilutis: smauglio vienatvė Paryžiuje: romanas. ‒ Vilnius: Baltos
lankos, 2017.
C. Rancé. Simone Weil: neįmanomybės drąsa. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai,
2018.
F. Mauriac. Anų laikų jaunuolis: romanas. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019.

V e r t i m a i   i š   n a u j o s i o s   g r a i k ų   k a l b o s :
Stratis Mirivilis. Gyvenimas kape: romanas. – Vilnius: Vaga, 1986.
Menelajas Lundemis. Dangus niaukiasi: romanas. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Nakties dovana: graikų novelės. – Vilnius: Alma littera, 1997.
Kostas Asimakopulos. Belaisvių karta: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1997.
Nikos Kazantzakis. Kapitonas Michalis: romanas. – Vilnius: Vaga, 2002.
Ioanna Karystiani. Mažoji Anglija: romanas. – Vilnius: Vaga, 2006.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
Isaac Bashevis Singer. Vergas: romanas. – Vilnius: Alma littera,1997.
Giorgos Seferis, Giannis Ritsos, Odysseas Elytis, Nikos Gatsos. Dovana sidabro eilėraštis:
graikų poezija. (Kartu su kitomis vertėjomis.) –Vilnius: Klasikų asociacija, 2018.

P u b l i k a c i j o s   a p i e   v e r t i m ą   i r   v e r t ė j u s :
Apie vertikus ir leidikus. Literatūra ir menas. 1994. Liepos 30 d.
Mažos tautos kelias į pasaulį. Pokalbis apie Estijos meninio vertimo istoriją ir dabartį su
profesoriumi Kalle Kasemaa. Literatūra ir menas. 1995. Sausio 21 d.
Užburto žodžio beieškant. Pokalbis su Palmira Čebeliene. Metai. 2008. Nr. 5.
Paryžiaus vietovardžiai. 2008-10-28
Tarp redagavimo ir vertimo. Pokalbis su Roma Zagorskiene. Literatūra ir menas. 2008. Rugsėjo
19 d.
Prasmingos lenktynės su laiku. Pokalbis su Alfonsu Tekoriumi. Metai. 2009. Nr. 3.
Kūryba yra jų būsena. Pokalbis su Rūta Jonynaite. Metai. 2010. Nr. 5–6.
Antikos šviesoje. Pokalbis su Dalia Dilyte. Metai. 2011. Nr. 2.
Knygų, vaizdų ir žmonių karuselė. Pokalbis su Aldona Baliuliene. Metai. 2012. Nr. 11.
Pašaukimas – darbas su knyga. Pokalbis su Juozu Naujokaičiu. Krantai. 2013 (2). Nr. (su B.
Gedgaudaite)
Mes pirmiausia išbandome žodį. Pokalbis su Irena Potašenko. Metai. 2014, Nr.8–9.
Basomis per šabakštynus. Pokalbis su Audriumi Musteikiu. Rubinaitis. 2014. Nr. 4 (72).
Pusė pasaulio Tartu mieste. Pokalbis su estų teologu ir vertėju Kalle Kasemaa. Metai. 2015. Nr.
11.
Kad vaikas sukrizentų ir pasidžiaugtų. Pokalbis su Virgilijumi Čepliejumi. Rubinaitis. 2017. Nr.
3 (83).
„Vertėju gali būti tiktai smalsus žmogus“. Pokalbis su Virgilijumi Čepliejumi. Hieronymus.
2017. Nr. 3; 15 minučių, 2018 01 17.
Prancūzų kultūra – jaukūs ir saugūs namai. Pokalbis su Genovaite Dručkute. Prie Nemunėlio.
2018. Nr. 1 (40).

S u d a r ė:
Gedgaudas, Valdas. Recenzijose sninga : teatro recenzijų rinkinys / sudarytoja ir redaktorė Diana Bučiūtė. – Vilnius : „Krantų“ redakcija, 2017.

A p d o v a n o j i m a i :
1998 m. Graikijos literatūros vertėjų sąjungos diplomas už graikų apsakymų antologijos vertimą. 2002 m. Lietuvių PEN centro premija – Metų vertėjo krėslas – už Niko Kazantzakio romano „Kapitonas Michalis“ vertimą.
2010 m. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos Šv. Jeronimo premija už iškilius literatūros vertimus iš prancūzų ir graikų kalbų, už meilę lietuvių kalbai ir nuoširdžią pagalbą jauniesiems vertėjams.
2013 m. Juozo Keliuočio literatūrinė premija už vertimo principų išsaugojimą ir profesionalumą, verčiant nekomercinės literatūros tekstus iš prancūzų, graikų ir anglų kalbų, už išieškotas raiškos priemones, ištikimybę originalui ir atidumą natūraliam, sklandžiam lietuviško žodžio skambesiui.
2014 m. literatūros redaktoriaus premija „Auksinė lupa“.
2015 m. H. Helgason knyga „1000° moteris‟ ir Ch. F. Ramuz knyga „Adomas ir Ieva‟ įtrauktos į metų vertingiausios verstinės literatūros sąrašą.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Reda Milaknienė. Diana Bučiūtė: „Vaikystės vasaros prabėgo Velniakalnyje“. Gimtasis
Rokiškis. 2013. Spalio 3 d.
Reda Kiselytė. Leiskime kiekvienam turėti savo pasaulį… Prie Nemunėlio. 2013. Nr. 2 (31).
Audrius Musteikis. Sveika, Diana!
Literatūrinė piligrimystė. Pokalbis su Šv. Jeronimo premijos laureate vertėja Diana Bučiūte