/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Bubnys Vytautas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Vytautas Bubnys – prozininkas, dramaturgas, eseistas.

Gimė 1932 09 09 Čiudiškiuose, Prienų rajone. Mirė 2021 04 26
1953 m. baigė Prienų vidurinę mokyklą. 1957 m. Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo Kaune. 1966–1974 m. žurnalo „Moksleivis“ vyriausiasis redaktorius. 1976–1981 m. ir 1991 m. Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas. Nuo 1981 m. atsidėjo kūrybiniam darbui. 1988 m. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo ir tarybos narys. 1992–1996 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys. Kūrybą pradėjo skelbti 1953 m. Kūrinių išversta į daugiau nei 20 kalbų (rusų, čekų, lenkų, latvių, estų, vokiečių ir kitas), keli kūriniai ekranizuoti. Didelė dalis kūrinių Lietuvos aklųjų bibliotekos išleisti garsinėmis knygomis. Parašė scenarijus kino filmams „Maža išpažintis” (1971 m., rež. A. Araminas), „Nesėtų rugių žydėjimas“ (1978 m., rež. ir scenarijaus bendraautoris M. Giedrys).
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1958 m.

„Gimiau po laiminga žvaigžde. Jaunystės metais buvau automatų kulkų suvarpytas, ir mokslo draugai pasiskubino nupinti vainikus man ant kapo. Tik per stebuklą išlikau. Kitais metais dar du susitikimai su mirtimi. Ir vėl – gyvas. Tada aš sau pasakiau: būsiu rašytojas ir rašysiu knygas apie tikėjimą gyvenimu: gyvenimu regimu ir neregimu, gyvenimu nenuspėjamu, kupinu paslapties. Iš tikro ši mintis persmelkia ne vieno mano romano puslapius. O gal toji pati žvaigždė lėmė, kad ir mano knygų bendras tiražas (prisipažinsiu, ranka suvirpa) pasiekė šešis milijonus.“ – V. Bubnys.

B i b l i o g r a f i j a :
Beržai svyruokliai: apysaka. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959; Vaga, 1982.
Saulėtą vasarą: apsakymai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
Ramūnas: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1964.
Vyras kaip pipiras: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1965.
Lapams krintant: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1966.
Ajerai kvepia: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1967.
Arberonas: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1969, 1972; Alma littera, 2009.
Gegužio nemiga: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1969.
Kaltė: trijų veiksmų pjesė. – Vilnius: Vaga, 1971.
Alkana žemė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1971.
Po vasaros dangum: romanas. – Vilnius: Vaga, 1973, 1976.
Baltas vėjas: apysakos ir apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1974, 1986.
Nesėtų rugių žydėjimas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1976, 1984.
Alkana žemė; Po vasaros dangum; Nesėtų rugių žydėjimas: trilogija. – Vilnius: Vaga, 1977.
Pilnaties valandą: romanas. – Vilnius: Vaga, 1980, 1985.
Žaltvykslės: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Kvietimas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1983.
Anoj pusėj: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1983.
Rudens ekvinokcija: romanas. – Vilnius:Vaga , 1985.
Raštai. – Vilnius: Vaga, 1982–1987.
Piemenėlių mišios: romanas. – Vilnius: Vaga, 1988.
Mažosios išpažintys: apysakos: vyresniam mokykliniam amžiui. – Vilnius: Vaga, 1988.
Atleisk mūsų kaltes: romanas. – Vilnius: Vaga, 1989.
Žalios sūpuoklės: romanas. – Vilnius: Vyturys, 1992.
Teatsiveria tavo akys: romanas. – Vilnius: Vaga, 1993.
Žmogus iš tenai: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
Mėnesėta naktis ir šešėlis: iš Makalynės istorijų pagal Rapolą: novelių romanas. – Vilnius: Margi raštai, 1997.
Angelo šauksmas: dilogija. – Vilnius: Margi raštai, 1997.
Svečias: romanas. – Kaunas: Santara, 1998.
Slaptingoji prema (kartu su E. Kurklietyte). – Kaunas: Santara, 1999.
Balandžio plastėjime: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2002.
Tas ryto laukimas: romanas. – Vilnius, 2004.
Tas ryto laukimas: romanas (Brailio raštu). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2004.
Švento Vito šokis: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2007.
Švento Vito šokis: romanas (Brailio raštu). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2007.
Tolimi artimi. At(si)vėrimai: autobiografinės esė. – Vilnius: Alma littera, 2008.
Svečias: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2009.
Širdimi regėti: portretiniai eskizai. – Vilnius: Alma littera, 2012.
Kad vėjai neišpustytų: rašytojo dienoraščiai, laiškai, dialogai, monologai, portretai, interviu (sudarė S. Lipskis). – Vilnius: Žuvėdra, 2012.
Suktinis su P.ROZA: proza ir publicistika. – Vilnius: Žuvėdra, 2014.
Teatsiveria tavo akys: romanas. – Vilnius : Alma littera, 2017.

K n y g o s   u ž s i e n i o   k a l b o m i s :
Die großen Pläne des kleinen Cäsar (į vokiečių k. išvertė W. Plackmeyer). – Berlin, Weimar: Aufbau, 1990.
U lepetu goluba: novel (į koratų k. išvertė M. Bračko). – Rijeka: Društvo hrvatskih književnika, 2004.
Tuvi hõljumises: novel (į estų k. išvertė M. Loodus). – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
Der Gast: Roman (į vokiečių k. vertė K. Berthel). – Vilnius: Vaga; Oberhausen: Athena, 2006.
Krustā sistais balodis: romāns (į latvių k. vertė D. Avotiņa). – Rīga: Lauku Avīze, 2013.

A p d o v a n o j i m a i :
1970 m. LLKJS literatūrinė premija už apysaką „Arberonas“.
1970 m. Žemaitės literatūrinė premija už apsakymų knygą „Gegužio nemiga“.
1974 m. Lietuvos TSR respublikinė premija už romaną „Po vasaros dangum“.
1976 m. Prano Ziberto literatūrinė premija už romaną „Nesėtų rugių žydėjimas“.
1982 m. LSSR nusipelnęs kultūros veikėjas.
1998 m. LDK Gedimino ordino Karininko kryžius.
2002 m. Prienų garbės piliečio vardas.
2003 m. „Varpų“ literatūrinė premija už apsakymą „Balsas sniegynuose“.
2003 m. Baltijos Asamblėjos apdovanojimas už romaną „Balandžio plastėjime“.
2005 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija už romaną „Tas ryto laukimas“.
2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Rašytojo Vytauto Bubnio jubiliejinis kūrybos vakaras, vaizdo įrašas / 2012 09 30
80-metį minintis V. Bubnys: proto galios tobulėja, o dvasinės vertybės – atmetamos / 2012 09 09
Požiūriai. Vytautas Bubnys atsako į „Metų“ anketos klausimus / 2012 01
Rašytojo portretas: Vytautas
Bubnys
, vaizdo įrašas / 2007 09 29