/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Bražėnas Petras

Petras Bražėnas – literatūrologas, kritikas.
Gimė 1941 01 01 Mažeikiuose, Molėtų rajone.
1958 m. baigė Molėtų vidurinę mokyklą. 1958–1960 m. dirbo akmenskaldžiu, kultūros namų direktoriumi. 1960–1965 m. studijavo Vilniaus universitete, baigė lituanistiką. Iki 1970 m. mokytojavo Molėtuose. 1970–1976 m. buvo LKP CK kultūros skyriaus instruktorius. 1976–1990 m. Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sekretorius (1985–1990 m. valdybos pirmasis sekretorius), savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcinės kolegijos narys. 1978 m. apgynė filologijos mokslų kandidato (humanitarinių mokslų daktaro) disertaciją. 1990–2013 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete (nuo 2011 m. Lietuvos edukologijos universitetas), nuo 1992 m. buvo Lituanistikos fakulteto dekanas, docentas, Lietuvių literatūros katedros profesorius. Nuo 1995 m. buvo universiteto senato narys, nuo 1999 m. universiteto mokso darbų žurnalo „Žmogus ir žodis“ redakcinės kolegijos narys. Recenzijas, kritikos straipsnius spaudoje skelbia nuo 1971 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1975 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Ties dešimtmečių riba: kritikos etiudai. – Vilnius: Vaga, 1974.
Žmogus ir žodis prozoje: literatūros kritika. – Vilnius: Vaga, 1978.
Romano šiokiadieniai ir šventės: literatūros kritika. – Vilnius: Vaga, 1983.
Petras Cvirka: monografija. – Vilnius: Vaga, 1998.
Prozos kūrinio analizė. – Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001.
Juozo Apučio kūryba: monografija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Žmogiškųjų vertybių meninė raiška XX amžiaus lietuvių prozoje: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga: humanitariniai mokslai, filologija. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008.
Amžininkai ir bendraamžiai: studija, straipsniai, recenzijos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Rudeninės pabiros. – Vilnius : Santaros žurnalo b-ka, Nr. 258, 2021.

S u d a r ė :
J. Aputis. Tolimas Balčios kraštas: apysakos ir novelės. ‒ Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

A p d o v a n o j i m a i :
1980 m. LSSR valstybinė premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Geros knygos iš rankų nekrinta (interviu su P. Bražėnu)