/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Bložė Vytautas Petras

Ričardo Šileikos fotografija

Ričardo Šileikos fotografija

Ričardo Šileikos fotografija

Vytautas P. Bložė (pilnas vardas – Vytautas Petras Bložė) – poetas, vertėjas.

Gimė 1930 02 09 Baisogaloje, Radviliškio rajone.
Mirė 2016 12 31 Kaune. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

Mokėsi Kėdainių, Šeduvos, Kauno gimnazijose. Išvežus tėvus į Sibirą, nutraukė mokslus, slapstėsi, dirbo įvairius darbus. Vėliau Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) studijavo rusų kalbą ir literatūrą. Dirbo Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje, buvo įsidarbinęs monteriu, buhalteriu. Sunkiai skynėsi kelią literatūroje, nukentėjęs nuo sovietinės cenzūros. Pagal jo tekstus sukurta daug dainų. Kūrybos publikavęs įvairiuose almanachuose („Poetinis Druskininkų ruduo“, „Poezijos pavasaris“, „Žiema ir mirtis“, „Takai prie šaltinio: Radviliškio krašto almanachas“, kt.), antologijose, rinktinėse lietuvių ir užsienio kalbomis (anglų, vokiečių, rusų, kitomis). Išvertė ir publikavo A. Mickevičiaus, M. Lermontovo, A. Puškino, N. Nekrasovo, F. Schillerio, K. Kavafio, R. M. Rilkės, Č. Milošo ir kitų autorių kūrinių. 2001 m. Vytautas V. Landsbergis pastatė filmą apie poetą „Švendubrės šamanas“.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1956 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Septyni šienpjoviai: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
Nesudegantys miestai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1964.
Iš tylinčios žemės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1966.
Sadko: sakmė. – Vilnius: Vaga, 1970.
Žemės gėlės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1971.
Poezija: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1974.
Dainos: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1976.
Polifonijos: poemos. – Vilnius: Vaga, 1981.
Sena laužavietė: eilės ir poemos. – Vilnius: Vaga, 1982.
Žmonės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Miko Kėdainiškio laiškai sau pačiam ir kiti nežinomi rankraščiai, rasti senų griūvančių namų pastogėje: poema romanas. – Vilnius: Vaga, 1986.
Noktiurnai: poemos. – Vilnius: Vaga, 1990.
Sename dvarely: eilėraščiai Naktigonio slapyvardžiu. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.
Ruduo: eilėraščių poema. – Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Visai ne apie tai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1998.
Tuštuma: eilėraščių poema. – Klaipėda: Klaipėdos menininkų namai, 2001.
Prieš išskrendant man ir tau: poetinė apysaka. – Vilnius: Vaga, 2004.
Papildymai: poezija. – Vilnius: Vaga, 2006.
Tu palikai mane užmigusį: 2002 m. eilėraščiai. – Kaunas: Kitos knygos, 2007.
Poezija. – Vilnius: Žaltvykslė, 2007.
Aš ir kt. dykaduoniai: eilėraščiai. – Klaipėda: Druka, 2009.
Metų laikai: eilėraščių poema. – Klaipėda: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, 2010.
Neįminta mįslė: mozaikos kompozicija: rašyta 1997–2013. – Kaunas: Kauko laiptai, 2014.
Paveikslo restauravimas: eilėraščiai + CD. Sudarytoja Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017.

K n y g o s  u ž s i e n i o  k a l b o m i s :

Smoke From Nothing: poems (vertė J. Zdanys). – Boiling Springs: Pine Press, 1998.
Emptiness: a poem in sections (vertė J. Zdanys). – Kaunas: Kitos knygos, 2005.
Wiersze (przekład Z. Jaroszkiewicz, I. Korybut-Daszkiewicz, J. Rogoża, A. Rybałko). – Łódź: Biblioteka „Tygla Kultury“, 2003.

V e r t i m a i:

K. Kavafis. Dionizo eisena: eilėraščiai (iš anglų k.). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
L. da Ponte. Don Giovanni: libretas (iš italų k.). – Vilnius: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, 2002.
W. Shakespeare. Venecijos pirklys: komedija. – Vilnius: Metodika, 2010.

A p d o v a n o j i m a i:

1986 m. Jotvingių premija.
1991 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
1997 m. Poezijos pavasario laureatas.
2000 m. Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas.
2004 m. „Varpų“ literatūrinė premija.

I n t e r v i u,  s t r a i p s n i a i  a p i e:

Žodžiai Vytautui Bložei (Kornelijus Platelis, Uršulė Gedaitė, Justas Tertelis, Gintaras Bleizgys, Mantas Balakauskas, Gytis Norvilas) / Literaturairmenas.lt
Apie Vytautą P. Bložę svetainėje šaltiniai.info
R. Kmita. Vytauto P. Bložės poezijos kaitos paradoksai / Colloquia, Nr. 20
Aurelija Kripaitė. Poetui energijos suteikė pajūrio vėjai / Diena.lt
Vytautas P. Bložė: esame tuo, kas priklauso / Bernardinai.lt, 2008 09 11
In memoriam. Vytautas P. Bložė: „Aš tebegirdžiu savyje eiles, kurių neparašiau…“ / Tiesos.lt, 2017 01 01

T e k s t a i:

Vytauto P. Bložės kūryba svetainėje Tekstai.lt
Vytauto P. Bložės eilėraščiai
Vytauto P. Bložės kūryba svetainėje Spauda.lt
Vytauto P. Bložės kūryba svetainėje Lituanus.org (anglų k.)
„Vidurnakčio lyrikoje“ savo kūrybos eiles skaito Vytautas P. Bložė, garso įrašas / Lrt.lt
Vytautas P. Bložė. Žiemos prirašyti lapai / Zurnalasmetai.lt
Vytautas Petras Bložė | 1996 metai, vaizdo įrašas / Youtube.com (LRT)