/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Bieliauskas Antanas

Antanas Bieliauskas – prozininkas, dramaturgas.

Gimė 1928 07 27 Aštruliuose (Marijampolės r.). Mirė 2005 11 18. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse Menininkų kalnelyje.

Baigęs Prienų vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, kuriame 1953 m. įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę ir pradėjo dirbti „Tarybinio mokytojo” redakcijoje skyriaus vedėju. Nuo 1960-ųjų dirbo „Literatūros ir meno” Literatūros ir literatūros kritikos skyriaus vedėju, o nuo 1962 iki 1968 metų ėjo vyr. redaktoriaus pareigas žurnale „Ekrano naujienos”. 1968-1972 metais Lietuvos mokslų akademijoje dirbo Mokslinio organizacinio skyriaus vyr. redaktoriumi, o nuo 1972 m. iki pensijos – „Tarybiniame mokytojuje” Kultūros skyriaus vedėju.

Antanas Bieliauskas – LRS narys nuo 1973 metų, devynių knygų autorius. 1955-aisiais parašė pirmąją pjesę „Egzaminas”, ji buvo pastatyta Valstybiniame akademiniame dramos teatre ir 1956 m. išleista atskiru leidiniu. Kitas pjesių rinkinys „Nebaigtas portretas” pasirodė 1961-aisiais. 1960 metais Antanas Bieliauskas kartu su Gintautu Iešmantu išleido apybraižų rinkinį „Kad žemėje žydėtų gėlės”. 1972 metais paskelbė pirmąjį apsakymų rinkinį „Siūbavo jovarai”. Vėliau pasirodė apsakymų knyga „Raudoni žilvičiai” (1978), kelionių novelės „Po mėlynu Havajų dangum” (1986), apsakymų rinkinys „Atsisveikinimas su meile” (2004). 1987 metais Antanas Bieliauskas sudarė mokytojų poezijos rinktinę „Pabūk džiaugsmu”.

Antano Bieliausko proza ir draminė kūryba yra realistinė, joje atsispindi visuomeninės ir moralinės problemos, apsakymuose nemaža detektyvinių elementų. Daugiausia šis rašytojas jėgų skyrė pedagoginei spaudai, joje propaguodamas kultūros ir literatūros vertybes; kita vertus, žurnalistinis darbas ir visuomeninė veikla davė jam nemaža šviežios gyvenimo medžiagos, kurią jis sėkmingai naudojo savo kūryboje.

Bibliografija:

Egzaminas: pjesė. – Vilnius, 1956.

Nebaigtas portretas: 4 v. 5 pav. drama. – Vilnius, 1961.

Siūbavo jovarai: apsakymai. – Vilnius, 1972.

Raudoni žilvičiai: apsakymai. – Vilnius, 1978.

Po mėlynu Havajų dangumi: kelionių įspūdžiai. – Vilnius, 1986.

Atsisveikinimas su meile: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 2004.

Sudarė:

Mokytojų poezijos rinktinę Pabūk džiaugsmu (1987).