/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Baltuškevičius Vladas

Vytauto Tamoliūno nuotrauka

Vladas Baltuškevičius – poetas, vertėjas.

Gimė 1939 01 26 Liepynuose, Marijampolės rajone. Mirė 2022 06 04, palaidotas Jonučių kapinėse (Sodų g. 25, Garliava).

1956–1960 m. Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos institutas) studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1957–1958 m. Marijampolės rajono laikraščio „Naujasis kelias“ redakcijos darbuotojas, 1961–1962 m. Valstybinės mokslinės ir politinės literatūros leidyklos Kauno filialo korektorius, dirbo leidykloje „Mintis“. Išvertęs daug rusų autorių poezijos, kuri publikuota kelių tomų knygoje „Rusų meilės lyrika“ (kartu su kitais vertėjais) ir kitur. Kūrybos publikavęs almanachuose, rinkiniuose („Poezijos pavasaris“, „Nupinsiu Lietuvai vainiką“, „Kauno vainikai“, „Ant tavo rankų supasi gerumas“). Gyvena Garliavoje, Kauno rajone.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1988 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Saulės židinys: eilėraščių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1975.
Vasaros zenitas: poezija. – Vilnius: Vaga, 1979.
Bedugnėj didelėj: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Erčios: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1987.
Prisipažinimai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.
Proregiai: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1999.
Pakeliui: eilėraščiai, poema. – Kaunas: Nemunas, 2004.
Mano memoriumas: ironiškos epitafijos gyviesiems. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.
Žaibų šviesoj: sonetai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2015.

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s :

G. Gaidovskis. Povandeninio laivo vadas: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1965.
V. Dragunskis. Mergaitė ant rutulio: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1967.
S. Antonovas. Perplėštas rublis: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1968.
K. Otone, V. Eftinijus. Mūsų metai. – Vilnius: Vaga, 1975.
L. Kasilis. Tavo gynėjas. – Vilnius: Vaga, 1977.
Ch. Baudelairas. Piktybės gėlės: rinktinė. – Kaunas: Varpas, 1996, 1997.

A p d o v a n o j i m a i :

1987 m. A. Petrausko medvilnės verpimo fabriko premija už knygą „Erčios“.
2014 m. Jurgio Buitkaus premija.

I n t e r v i u,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

V. Kiaušas-Elmiškis. Atvirlaiškis legendiniam poetui V. Baltuškevičiui / Kauno.diena.lt, 2014 01 25
A. Pakėnas. Su pašaukimu į žodžio alchemiją / XXIamzius.lt, 2006 02 01
Poetui Vladui Baltuškevičiui – 80 / Kaunorasytojai.lt, 2019 01 22

T  e k s t a i :

Vlado Baltuškevičiaus eilėraščiai / Tekstai.lt („Metai“, 2009 11)