/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Baltakis Algimantas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Algimantas Baltakis – poetas, literatūros kritikas, vertėjas.
Gimė 1930 02 15 Leliūnuose, Utenos rajone. Mirė 2022 03 13 Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.
1954 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1953–1954 m. vadovavo Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijai, redagavo almanachą „Jaunieji“. 1952–1956 m. žurnalo „Tarybinė moteris“ literatūrinis darbuotojas, skyriaus vedėjas, atsakingasis sekretorius. 1956–1990 m. (su dvejų metų pertrauka) dirbo „Pergalės“ (dabar „Metai“) žurnalo redakcijoje: 1956–1957 m. Kritikos skyriaus vedėjas, 1957–1959 m. Prozos ir poezijos skyriaus vedėjas, 1959–1964 m. atsakingasis sekretorius, 1978–1985 m. vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, o 1964–1976 m. ir 1985–1989 m. vyriausiasis redaktorius. Nuo 1990 m. žurnalo „Metai“ redakcinės kolegijos narys. Jo kūryba dažnai įtraukiama į poezijos rinktines, rinkinius, antalogijas, almanachus, publikuojama spaudoje. Išvertęs ir spaudoje, knygose kartu su kitais vertėjais publikavęs rusų, ukrainų autorių kūrybos. Daugybės dainų tekstų autorius. Gyvena Vilniuje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1955 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Lietučiui dulkiant: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955.
Velnio tiltas: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957, 1961.
Keturios stygos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1959.
Mažosios poemos. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Požeminės upės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1965, 1967.
Keliaujantis kalnas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1967.
Akimirkos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1970.
Stebuklinga žolė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1971.
Vabaliukų balius: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
Duona ir debesys: lyrika. – Vilnius: Vaga, 1973.
Poetų cechas: pastabos apie šiuolaikinę lietuvių poeziją. – Vilnius: Vaga, 1975.
Dedikacijos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Priemiesčio berniokas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1976.
Upės ir tiltai: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1976.
Strazdiškio elegijos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1979.
Maratonas: lyrikos rinktinė, 1965–1979. – Vilnius: Vaga, 1980.
Rinktiniai raštai, 2 t.: – Vilnius: Vaga, 1982, 1983.
Mudviejų vakaras: meilės lyrika. – Vilnius: Vaga, 1986.
Nepaklusnus šunytis: pastabos apie šiuolaikinius eilėraščius. – Vilnius: Vaga, 1989.
Kas kur gyvena: poemėlė. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Atodūsis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.
Apvirtę Grįžulo Ratai: eilėraščiai. – Kaunas: Spindulys, 1994.
Vienuolynas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
Žvirblių žiemavietė: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Pusryčiai dviese: meilės lyrika. – Vilnius: Vaga, 2005.
Pusryčiai dviese: meilės lyrika (Brailio raštu). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2005.
Poezija. – Vilnius: Žaltvykslė, 2006.
Penkiasdešimt eilėrasčių: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, Kauno meno kūrėjų asociacija, 2007.
Gimiau pačiu laiku: iš dienoraščių, 1960–1997. – Vilnius: Tyto alba, 2008.
Antakalnio vigilijos: lyrikos rinktinė, 1980–2010. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Pėsčias paukštis: lyrikos rinktinė, 1950-2012. – Vilnius: Alma littera, 2013.
Privalau paliudyti: mintys, dienoraščiai, posmai, pašnekesiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2017.
Skrynelė dvigubu dugnu: poezija, proza. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
A. Blokas. Poezija: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1960.
A. Blokas. Poezija (kartu su A. Churginu). – Vilnius: Valstybinė gožinės literatūros leidykla, 1961.
R. Roždestvenskis. Rekviem: poezija. – Vilnius: Vaga, 1961.
M. Aliger. Poezija (kartu su J. Degutyte, A. Žukausku). – Vilnius: Vaga, 1964.
R. Roždestvenskis. Poezija (kartu su A. Maldoniu, J. Vaičiūnaite). – Vilnius: Vaga, 1965.
A. Blokas. Lyrika: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1966.
S. Čikovanis. Poezija (kartu su M. Martinaičiu). – Vilnius: Vaga, 1966.
K. Kulijevas. Sužeistas akmuo: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1969.
M. Radnotis. Poezija: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
G. Vijerus. Gyvasis vanduo: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1973.
I. Sarailičius. Odė paprastai dienai: lyrikos rinktinė (kartu su A. Maldoniu, J. Marcinkevičiumi, E. Mieželaičiu). – Vilnius: Vaga, 1978.
A. Blokas. Lakštingalų sodas: eilėraščiai, poemos, lyrinės dramos. – Vilnius: Vaga, 1980.
R. Borodulinas. Gandras ant stogo: eilėraščiai (iš baltarusių k.). – Vilnius: Vaga, 1981.
Brolių valanda: poezijos vertimai. – Vilnius: Vaga, 1986.

S u d a r ė :
Mes iš Leliūnų parapijos: Leliūnai (Utenos rajonas) XX amžiuje. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.

A p d o v a n o j i m a i :
1966 m. Poezijos pavasario laureatas.
1966 m. LSSR valstybinė premija.
1967 m. Komjaunimo respublikinė premija už knygą „Keliaujantis kalnas“.
1974 m. Salomėjos Nėries kolūkio prizas už geriausią metų eilėraštį kaimo tema.
1976 m. LSSR nusipelnęs meno veikėjas.
1986 m. LSSR liaudies poetas.
1993 m. XX a. kultūros pasižymėjusio žmogaus garbės vardas (suteikė Kembridžo tarptautinis biografijų centras).
2002 m. literatūrinė „Varpų“ premija.
2004 m. tarptautinė T. Ševčenkos fondo premija už ukrainiečių poezijos vertimus į lietuvių kalbą.
2005 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija.
2005 m. ordino „Už nuopelnu Lietuvai“ Riterio kryžius.
2015 m. Eduardo Mieželaičio premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Poetas Algimantas Baltakis: viską lemia labai paprastas dalykas: ar tu padorus žmogus, ar ne
A. Baltakis: mane glumina užsitęsęs knaisiojimasis istorijos sąvartyne
Knygos „Pėsčias paukštis“ pristatymas Vilniaus knygų mugėje 2013, vaizdo įrašas
Algimantas Baltakis LRT radijo laidoje „Po lyros ženklu“, garso įrašas
Poeto Algimanto Baltakio jubiliejinis kūrybos vakaras, vaizdo įrašas

T e k s t a i :
Algimanto Baltakio kūryba svetainėje tekstai.lt
„Vidurnakčio lyrikoje“ savo kūrybos eiles skaito Algimantas Baltakis, garso įrašas

V a i z d o   į r a š a s :
2015 balandžio 8 d. Literatūros tyrinėtojo, semiotiko prof. Kęstučio Nastopkos kūrybos vakaras / Pokalbis apie kritiką ir poeziją. A. Baltakis prisimena bičiulystę su K. Nastopka, skaito eilėraščius „Baladė apie vagą“ ir „Palikimas“:

{youtube}qALPKyn2md8{/youtube}