/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Balčiūnienė Irena Marija

Vlado Braziūno nuotrauka

Irena Marija Balčiūnienė – vertėja.
Gimė 1943 04 25 Skačiūnų dvare, Ukmergės rajone.
1960–1965 m. studijavo anglų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete.
1964–1967 m. dirbo anglų kalbos mokytoja Vilniaus 8-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Vilniaus
Naujamiesčio vidurinė mokykla); 1969–1972 m. – redaktore „Vagos“ leidykloje.
Nuo 1972 m. – laisvai samdoma vertėja (verčia iš anglų kalbos).
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1990 m.
Lietuvos vertėjų sąjungos narė nuo 2004 m.

B i b l i o g r a f i j a :

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
R o m a n a i :
Carson McCullers. Laikrodis be rodyklių: romanas. – Vilnius: Vaga, 1970.
Jack Kerouac. Kelyje: romanas. – Vilnius: Vaga, 1972; Šviesa, 1991; Baltos lankos, 2004, 2006
Thomas Wolfe. Žvelk, angele, į savo būstą: prarasto gyvenimo istorija: romanas. – Vilnius: Vaga,
1974; Alma litera, 2000.
Robert Stone. Veidrodžių salė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1977.
John Galsworthy. Forsaitų saga. Savininkas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1981, 2006; spaustuvė
„Viltis“, 1992.
John Galsworthy. Forsaitų saga. Kilpoje: romanas. – Vilnius: Vaga, 1981, 2007; spaustuvė „Viltis“,
1992.
John Galsworthy. Forsaitų saga. Išnuomojama: romanas. Vilnius: Vaga, 1981, 2007; spaustuvė
„Viltis“, 1992.
John Galsworthy. Šiuolaikinė komedija. Baltoji beždžionė: romanas.– Vilnius: Vaga, 1981, 2008;
spaustuvė „Viltis“, 1992.
John Galsworthy. Šiuolaikinė komedija. Sidabrinis šaukštas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1981, 2008;
spaustuvė „Viltis“, 1992.
John Galsworthy. Šiuolaikinė komedija. Gulbės giesmė: romanas. – Vilnius: Vaga, 2009.
Aldous Huxley. Geltonasis Kroumas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1983.
Herman Melville. Mobis Dikas, arba banginis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1987; Baltos lankos, 2016.
Agatha Christie. N ar M? : romanas. – Vilnius: Sirokas, 1999.
Agatha Christie. Blogis po saule: romanas. – Vilnius: Sirokas, 2000.
William Styron. Ir padegė šiuos namus: romanas. – Vilnius: Alma litera, 2004.
Virginia Woolf. Orlanda(s): romanas. – Vilnius: Alma litera, 2005; Obuolys, 2018.
Jack Kerouac. Kelyje. Originalus ritinys: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2010.

A p s a k y m a i :
N. Gordimer. Anapus veldo: apsakymas. – Literatūra ir menas. – 1991 11 23.

P j e s ė s :
John Millington Synge. Slėnio sutemose: pjesė. – Muzika ir teatras, 1974.
Tennessee Williams. Geismų tramvajus: pjesė. –1974 metais pastatyta Kauno dramos teatre; 2002
metais pastatyta Juozo Miltinio dramos teatre; publikuota knygoje: XX a. Vakarų dramos. – Vilnius,
„Vaga“, 1986.
Eugene O’Neil. Anė Kristi: pjesė. – 1979 metais pastatyta Klaipėdos dramos teatre.
Yukio Mishima. Markizė de Sad: pjesė. – Vilnius, Krantai, Nr. 4–5, 1991; 1992 m. pastatyta Vilniaus
Akademiniame dramos teatre; 2011 m. pastatyta Kauno dramos teatre.
Thornton Wilder. Per plauką nuo žūties: pjesė. – 1993 metais pastatyta Kauno dramos teatre.

S t r a i p s n i a i :
Dž. Kordonis. Poezija – cementas būsimiems bendriems namams: straipsnis. – Literatūra ir menas. – 1990 01 13.
A. Štromas. Holokaustas. Žydų ir ne žydų patirtis: straipsnis. – Krantai. – 1990, lapkritis-gruodis; Kn. Laisvės horizontai: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Baltos lankos, 2002.

N e g r o ž i n ė   l i t e r a t ū r a :
S e r i j a  „V a d y b o s  A B C“:
K. Keenan. Kaip tapti vadybininku: vadybos ABC. – Kaunas: Poligrafija ir informatika, 1997.
K. Keenan. Kaip planuoti: vadybos ABC. – Kaunas: Poligrafija ir informatika, 1997.
K. Keenan. Kaip taupyti laiką: vadybos ABC. – Kaunas: Poligrafija ir informatika, 1997.

S e r i j a „A š g a l i u  i š  m o k t i“:
N. Morgan. Imk ir sudėk: mokomoji knygelė. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
N. Morgan. Pasakyk, kiek laiko: mokomoji knygelė. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
N. Morgan. Skaičiuokim iki 20: mokomoji knygelė. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.

U g d y m o p r o j e k t a s „G e r a p r a d ž i a“ (S t e p b y S t e p):
K.B. Walsh. Į vaiką orientuotų klasių kūrimas: knyga ugdytojams. – Vilnius: Lietus, 1998
E. Stokes Shanton. Į vaiką orientuotas ugdymas nuo gimimo iki trejų metų: knyga ugdytojams. –
Vilnius: Lietus, 2001.

V e r t i m a i   į   a n g l ų   k a l b ą :
V. Bartusevičius. Folk Musical Instruments of the „Lithuania“ Song and Dance Company. – Kn. Lietuvių liaudies instrumentai ansamblyje „Lietuva”. – Vilnius: Visasąjunginė plokštelių firma Melodija, Vilniaus studija, 1969.
A. Medonis. Trakai. – Vilnius: Gintaras, 1970.

S t r a i p s n i a i   a p i e   v e r t i m ą :
Naujosios amerikiečių literatūros žargono vertimo sunkumai. – Mūsų kalba. – 1971.
Apie impresijos ir ekspresijos santykio derinimą meniniam vertime. – Naujos knygos. – 1975, Nr. 10.
Anglų bei amerikiečių rašytojai lietuvių kalba 1940–1976. – Mūsų kalba. – 1976.
Citatos ir aliuzijos vertimuose (Iš anglų kalbos). – Kn. Meninio vertimo problemos. – Vilnius: Vaga, 1980.
Romano „Mobi Dikas, arba banginis“ vertimo problematika. – Literatūros metraštis. – 1988.
Perskaičius R. Miliūnaitės straipsnį apie skolintinę leksiką vertimuose. – Literatūra ir menas. – 2005 07 01.
Palūžusieji ir palaimintieji kelyje.
Ar galim tvirta ranka rašyti karalių vardus? – Literatūra ir menas, Nr. 12 (3419), 2013 m. kovo 22 d.
Triukšmas ir įniršis dėl svetimų vardų. – Literatūra ir menas, Nr. 16 (3423), 2013 m. balandžio 19 d.
Gal mums padės gudragalvis Odisėjas? – Literatūra ir menas, Nr. 24 (3431), 2013 m. birželio 14 d.
Londono vietovardžiai. 

P r a n e š i m a i:
Apie realijų vertimą.
Verstinės literatūros kritikos apžvalga nuo XVI a. iki XXI a.
Ranka rankon: vertėjas ir redaktorius. 
Keiksmažodžių vertimas.
Ar lengva vertėjui įminti pavadinimo mįslę? 

V e r t i m o  k r i t i k a  i r  m o k s l a s :
Vertimų kritikos bibliografija (XVI – XXI a.)

S t r a i p s n i a i:
Helsinkio grupė. 
Niekšybė prasideda nuo tokių kaip aš, arba Kerouaco dvasia Lietuvoje. – Literatūra ir menas, Nr.
18 (3378), 2012 m. gegužės 4 d.;
Įkvėpimas. Literatūra ir menas, Nr. 43 (3408), 2012 m. lapkričio 23 d.
Kas ir kam šiame pasaulyje kelia pasibjaurėjimą? – Literatūra ir menas, Nr. 46 (3406), 2012 m.
gruodžio 14 d.
Dar nepažintas Putinas. – Literatūra ir menas, Nr. 1 (3408), 2013 m. sausio 4 d.
Trijų Karalių dovana. 
Iš ko išsivadavo Lipskis, pavadinęs Putino biografiją romanu? – Literatūra ir menas, Nr. 25 (3432),
2013 m. birželio 21 d.
V. Mykolaičio-Putino draudimas perdirbti „Altorių šešėly“ į kito žanro meno kūrinį iš laiko
perspektyvos. – Literatūra ir menas, Nr. 38 (3445), 2013 m. spalio 18 d.

P a r e n g t o s  k n y g o s:
Ksaveras Andrašiūnas. Gyvybės gambitas. – Vilnius: Homo liber, 2016.

A p d o v a n o j i m a i :
2006 m. Šv. Jeronimo premija už reikšmingus pastarųjų trejų metų darbus – už XX a. anglų ir amerikiečių literatūros klasikos vertimus ir geriausių lietuvių vertimo teorijos bei kritikos tradicijų tąsą.