Atgal

Balbierius Alis

Vlado Braziūno nuotrauka

Alis Balbierius – poetas, eseistas.
Gimė 1954 10 01 Šlepščiuose, Biržų rajone.
1973 m. baigė vidurinę mokyklą Biržuose, studijavo biologiją Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). 1978–1981 m. dirbo Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus moksliniu bendradarbiu Ventės rage, Valstybiniame gamtos apsaugos komitete. 1982–1992 m. laikraščio „Komjaunimo tiesa” korespondentas, „Viltis” skyriaus redaktorius. 1992–1993 m. savaitraščio „Literatūra ir menas” skyriaus redaktorius. 1993–1996 m. laikraščių „Valstiečių laikraštis“, „Vilniaus tribūna“, „Gimtasis kraštas“ korespondentas ir redaktorius. Fotografas. Surengė per 30 personalinių fotografijos parodų, dalyvavo tarptautiniuose pleneruose ir grupinėse parodose. Priklauso Lietuvos fotomenininkų sąjungai, Lietuvos ornitologų draugijai, yra Gamtos fotografijos fondo pirmininkas. Spaudoje paskelbęs nemažai straipsnių gamtosaugos, kultūros, fotografijos temomis. Aktyviai dalyvauja Lietuvos žaliųjų judėjime. Poezijos skelbęs almanachuose „Poezijos pavasaris“, „Žiemos žodžiai“, „Žiema ir mirtis“, poezijos rinktinėse. Gyvena ir kuria Biržuose. Domisi Tolimųjų Rytų kultūra, dažnai keliauja po Indiją.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1990 m.

Alio Balbieriaus svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a :
Delno irklas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986.
Giedančios upės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Alsavimų girios: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990.
Žalias Nojaus laivas: ekologiniai etiudai. – Vilnius: Vyturys, 1990.
Jaunojo gamtininko kalendorius. – Vilnius: Žalioji Lietuva, 1995.
Sapno pėdsakai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Tekstai apie viską ir nieką: eilėraščiai, proza, esė. – Vilnius: Regnum, 1998.
Strazdo anatomija: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.
Trobelė ant debesies: esė. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2006.
Formų knyga: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Skaidrumos: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2011.
Vaivorykštė ir neandertalietis: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
99 trieiliai. – Vilnius: Homo liber, 2013.
Ekvilibriumas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
Kitas ruduo: eilėraščiai ir trieiliai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021.
Aš žudžiau jūrų žvaigždes: miniatiūros. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2023.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Biržai. Kraštas ir miestas: fotoalbumas (ir fotografas). – Vilnius: Šv. Jono gatvės galerija, 2012.

A p d o v a n o j i m a i :
1987 m. Zigmo Gėlės premija už eilėraščių rinkinį „Delno irklas“.
1995 m. savaitraščio „Literatūra ir menas“ premija už straipsnius apie fotografiją.
2020 m. Poezijos pavasario-Kauno miesto savivaldybės Maironio premija už eilėraščių rinkinį „Ekvilibriumas“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Alis Balbierius apie fotografiją ir poeziją: mane visada žavėjo universalumas
A. Balbierius: menininkui kiekviena vasara turi būti lyg paskutinė
Alis Balbierius: mielai išmesčiau 50 eilėraščių – knyga būtų geresnė

T e k s t a i :
Alio Balbieriaus kūryba svetainėje tekstai.lt
Alis Balbierius. Iš „Hifų“
Alio Balbieriaus esė

V a i z d o   į r a š a s :

2011 lapkričio 18 d., A. Balbieriaus kūrybos vakaras Rašytojų klube. Alis Balbierius skaito eilėraštį „Dulksna virš arimų“ iš rinktinės „Skaidrumos“ (homo liber, 2011):

{youtube}pw1jB0HQjeY{/youtube}