/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Bagdonavičius Kazys

Kazys Bagdonavičius – prozininkas.
Gimė 1941 11 10 Kaune.
1966 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Nuo 1958 m. dirbo Kauno hidroelektrinės statyboje, įvairiose įmonėse. 1968–1982 m. Valstybinio televizijos ir radijo komiteto vyresnysis redaktorius, rašė scenarijus televizijos serialams, 15 inscenizacijų pastatyta televizijos miniatiūrų teatre. 1982–1986 m. žurnalo „Komunistas“ redakcijos konsultantas, vyresnysis mokslinis redaktorius, 1987–1989 m. Lietuvos reklamos agentūros vyriausias redaktorius, 1989–1991 m. meno darbuotojų susivienijimo „Mūza“ (vėliau pasivadinusio „Nuotaika“) valdybos pirmininko pavaduotojas. 1991–1994 m. savaitraščio „Baltijos birža“ redaktorius, 1994–1995 m. laikraščio „Litas“ korespondentas, 1995–2001 m. AB „Lietuvos kuras” atstovas spaudai. Satyrinės prozos paskelbė periodiniuose leidiniuose „Pergalė“, „Šluota“, „Švyturys“, „Kalba Vilnius“, „Literatūra ir menas“, almanache „Devyni vilkai“ (1970 m.), rinkinyje „Satyra ir humoras mažajai scenai“. Išvertė gruzinų, latvių, rusų humoristinės literatūros.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1984 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Vargas dėl proto: humoreskos. – Vilnius: Vaga, 1973.
Diedelis: trumpos istorijos su potekstėm ir be. – Vilnius: Vaga, 1978.
Tabu: humoreskos. – Vilnius: Vaga, 1981.
Dialogai: polit. feljetonai, pamfletai, esė. – Vilnius: Vaga, 1984.
Nepykite: humoreskos. – Vilnius: Vaga, 1987.

S c e n a r i j a i :
Petraičių šeimoje: televizijos serialas, rež. G. Dauguvietytė.
Sveika, Irena: televizijos serialas, rež. G. Dauguvietytė.
Lietuvos kurortai: dokumentinis filmas.

S u d a r ė :
Akcinė bendrovė „Lietuvos kuras“. – Vilnius: Kriventa, 1999.

A p d o v a n o j i m a i :
1971 m. TSRS Žurnalistų sąjungos premija už TV pjesių ciklą „Petraičių šeimoje“.
1986 m. V. Kapsuko premija už knygą „Dialogai“.