Atgal

Ažušilis Vytautas

Vytautas Ažušilis – prozininkas.
Gimė 1929 08 08 Pašaminės kaime, Švenčionių rajone.
1942 m. baigė Švenčionėlių progimnaziją. 1955 m. baigė Maskvos neakivaizdinį finansų institutą, įgijo buhalterio ekonomisto specialybę. Studijuodamas dirbo įvairiose įstaigose ir organizacijose kasininku, buhalteriu, vyriausiuoju buhalteriu, buhalterinės apskaitos dėstytoju. Dėstė Vilniuje Ūkio specialistų tobulinimosi institute. 1970 m. apgynė daktaro disertaciją, 1982 m. suteiktas profesoriaus vardas. 1956 m. dirbo Maisto produktų pramonės ministerijos Finansų skyriaus viršininku, 1957–1961 m. Liaudies ūkio tarybos Finansų valdybos viršininko pavaduotoju, 1962–1973 m. Statybos ministerijos Finansų valdybos viršininku. Nuo 1973 m. dirbo Kvalifikacijos kėlimo institute Apskaitos ir finansų katedros vedėju. 1988 m. įkūrė mokymo centrą „Apskaita“, o 1990 m. buhalteriams skirtą žurnalą „Sąskaityba“, kurio vyriausiuoju redaktoriumi buvo iki 2001 m. pabaigos. Parašęs ir paskelbęs daugybę mokslinių straipsnių, brošiūrų. Nedidelės apimties grožinių kūrinių, jų ištraukų skelbęs spaudoje, kalendoriuose.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2004 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Atsiskaitymų organizavimas statyboje: paskaitų konspektas. – Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, 1976.
Roneta: fantastinis romanas. – Vilnius: Periodika, 1989, 1990, 1991; Standartų spaustuvė, 2013.
Apskaita individualioje įmonėje: dvejybinis įrašas. – Vilnius: Apskaita, 1995.
Apskaita individualioje įmonėje: paprastasis įrašas. – Vilnius: Apskaita, 1995.
Trys mėnuliai: fantastika ir satyra. – Vilnius: Apskaita, 1999.
Auksinis Sakalas: romanas. – 4 tomai: Gimtoji žemė, Žemės šauksmas, Žemės žaizdos, Žemės kraujas. – Vilnius: Apskaita, 2001–2002.
Dubleriai: fantastinis romanas. – Vilnius: Apskaita, 2003.
Buhalteris: romanas. – Vilnius: Apskaita, 2004.
Finansininkas: romanas. – Vilnius: Apskaita, 2005.
Mokslininkas: romanas. – Vilnius: Apskaita, 2005.
Moša: romanas trileris. – Vilnius: Apskaita, 2006.
Adomėlis ir Austutė: eiliuotos pasakėlės vaikams. – Vilnius: Apskaita, 2006.
Atukas: eiliuotos pasakėlės vaikams. – Vilnius: V. Ažušilis, 2006.
Tina: romanas trileris. – Vilnius: Apskaita, 2007.
Sėjos metas: romanas: pirmoji knyga iš ciklo „Šeši pavasariai“. – Vilnius: Apskaita, 2007.
Gerda: romanas: antroji knyga iš ciklo „Šeši pavasariai“. – Vilnius: Apskaita, 2007.
Deima: romanas: trečioji knyga iš ciklo „Šeši pavasariai“. – Vilnius: Apskaita, 2008.
Gedas: romanas: ketvirtoji knyga iš ciklo „Šeši pavasariai“. – Vilnius: Apskaita, 2008.
Naglis: romanas: penktoji knyga iš ciklo „Šeši pavasariai“. – Vilnius: Apskaita, 2008.
Pjūties metas: romanas: šeštoji knyga iš ciklo „Šeši pavasariai“. – Vilnius: Apskaita, 2008.
Gėlytė burtininkė: pasakos. – Vilnius: Apskaita, 2008.
Gėlytė mokinė: pasakos. – Vilnius: Apskaita, 2009.
Vėtra: romanas. – Vilnius: Apskaita, 2010.
Perlų dama: gyvenimo romanas. – Vilnius: Apskaita, 2010.
Vieno langelio principas: romanas. – Vilnius: Apskaita, 2011.
Roneta : fantastinis romanas. – Vilnius : Standartų spaustuvė, 2013. – 2 kn. –
Kn. 1. – 4-asis leid. – 2013.
Kn. 2. – 2013.

P a r e n g ė :
Apskaitos tvarkymas juridinio asmens teisių neturinčiose įmonėse: metodiniai nurodymai. – Vilnius: Apskaita, 1995.
Apskaitos tvarkymas personalinėje įmonėje: metodiniai nurodymai (kartu su V. Kazlausku). – Vilnius: Apskaita, 1995.

A p d o v a n o j i m a i :
2001 m. Lietuvos Sąjūdžio jubiliejinis medalis už aktyvų bendradarbiavimą laikraštyje „Rytas“, moralinę ir dalykinę paramą (Švenčionių rajono Sąjūdžio laikraščio „Rytas“ 150-ojo numerio išleidimo proga).
2004 m. Amerikos lietuvių Jūratės ir Edvardo Šulaičių literatūros fondo 2003 metų premija už prozą (už keturių tomų romaną „Auksinis Sakalas“).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
B. Vyšniauskaitė. Rašytojas kūrybą slėpdavo nuo savo mūzos
Vytautas Ažušilis: ateinu čia ne uždirbti
K. Blaževičius. Šaunus „Auksinio Sakalo“ skrydis