/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Auryla Vincas

Vincas Auryla – literatūros tyrinėtojas.

Gimė 1923 12 07 Ricieliuose, Lazdijų raj. Mirė 2009 04 02. palaidotas Antakanyje Menininkų kalnelyje.

1948 m. baigęs Vilniaus pedagoginį institutą, keletą metų dirbo vidurinėse mokyklose, Trakų mokytojų seminarijoje, Švietimo ministerijoje. 1950 metais pradėjęs dėstytojo darbą Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius. 1991 m. išrinktas Tarptautinės vaikų literatūros tyrinėtojų asociacijos nariu.

Nuo 1975 m. – LRS narys.

Pagrindinė V. Aurylos literatūrologinių tyrinėjimų sritis – lietuvių vaikų literatūra. Atsižvelgdamas į tyrinėjimo objekto specifiką, sukaupęs didelę vaikų literatūros dėstytojo patirtį, literatūrologas savo darbuose nuosekliai derina istorinius, aksiologinius ir didaktinius aspektus, daug dėmesio skiria atskirų žanrų specifika, skirtingų meninių individualybių stiliaus savitumui atskleisti.

Petras Bražėnas

Bibliografija:

Užmiršti vaikai: ikitarybinės vaikų prozos antologija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957.

Pagrindiniai vaikų literatūros bruožai: mokymo priemonė. – Vilnius, 1962.

Lietuvių vaikų literatūra: vadovėlis. – Vilnius: Mintis, 1967.

Literatūros mokymo klausimai vidurinėje mokykloje (I knyga): metodinių straipsnių rinkinys. – Kaunas: Šviesa, 1971.

Lietuvių vaikų proza: antologija. – Vilnius: Vaga, 1976.

Lietuvių vaikų proza. – Vilnius: Vaga, 1977.

Literatūros mokymo klausimai vidurinėje mokykloje (II knyga): metodinių straipsnių rinkinys. – Kaunas: Šviesa, 1979.

Lietuvių vaikų poezija: antologija. – Vilnius: Vaga, 1980.

Детская литература Литвы: (генезис. Пути развития. Достижения.). – Москва: Детская литература, 1981.

Литовская литература для детей и юношества. – Вильнюс: s.n., 1985.

Lietuvių vaikų dramaturgija: antologija. – Vilnius: Vaga, 1984.

Lietuvių vaikų literatūra: studija. – Vilnius: Vaga, 1986.

Literatūros mokymo klausimai vidurinėje mokykloje (III knyga): metodinių straipsnių rinkinys. – Kaunas: Šviesa, 1989.

Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra, 1945-1990 = Lithuanian exodus literature of children and youth, 1945 – 1990 (kartu su St. Džiugu ir St. Vanagaite-Petersoniene. – Kaunas: Šviesa, 2002-2003.

Sudarė:

Užmiršti vaikai: senesniosios lietuvių vaikų literatūros rinkinys. – Vilnius: LTSR valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957.

Balys Sruoga. Aitvaras teisėjas pjesė ir poemos: viduriniam ir vyresniam mokykliniam amžiui. – Vilnius: Vyturys, 1987.

Pranas Mašiotas. Kad greičiau augčiau: kūrinėliai vaikams. – Kaunas: Šviesa, 1998.

Bajerčius-Garibaldis, Konstantinas. Gyvenimo vieškeliais gruoblėtais: poezija, proza, publicistika, pedagogika, laiškai, atsiminimai, in memoriam. – Vilnius: Rosma, 2003.

Apdovanojimai:

1974 m. TSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo Garbės raštai.

1980 m. Kirgizijos VLKJS CK Garbės raštas už nuopelnus vaikų literatūrai.