/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Asovskis Vitalijus

 Vitalijus Asovskis – poetas, dramaturgas, vertėjas.
Gimė 1952 06 22 Kaliningrade, Rusijoje.
Nuo 1959 m. gyvena Vilniuje. 1970 m. baigė Vilniaus 3-ąją (dabar Senamiesčio) vidurinę
mokyklą, 1978 m. – rusų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1970–1997 m. laikotarpiu dirbo
kultūrizmo treneriu, ruošė sportininkus, organizavo sporto klubus, varžybas. Nuo 1975 iki 2012
m. bendradarbiavo su įvairiais laikraščiais, žurnalais, radijo, televizijos, interneto portalų
redakcijomis. 1987–2013 m. žurnalo „Вильнюс“ bendradarbis, redaktorius. 2000–2009 m.
Lietuvos rusų dramos teatro literatūros skyriaus vedėjas. Kūrybą spaudoje pradėjo skelbti 1975
m. Rašo rusų kalba. Kūrybos publikavęs žurnaluose „Дружба народов“, „Знамя“, „Континент“,
“Крещатик”, „Вильнюс“, „Литературная Грузия“, „Неман“, „Северная Аврора“, „Смена“,
„Metai“, antologijoje „Лучшие стихотворения 1990 года“ (Rusija), chrestomatijoje „Русская
литература в Литве ХIV–XX вв.“ ir kitur. Jo kūrinių išversta į lietuvių, anglų, lenkų ir kitas
kalbas. Į rusų kalbą išvertęs J. Aisčio, B. Brazdžionio, V. Braziūno, A. Bukonto, A. Grybausko,
A. A. Jonyno, D. Kajoko, J. Kunčino, Cz. Miłoszo, A. Miškinio, G. Patacko, K. Platelio, R.
Stankevičiaus, T. Venclovos ir kitų autorių poezijos.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1992 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Воздушная тропа: стихотворения. – Vilnius: Vaga, 1987.
Вильнюсский дивертисмент: стихи. – Vilnius: Лукас, 1991.
Другое пространство: стихи и переводы. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
Небо и ветер: стихи. – Вильнюс: Инфосюлас, 2008
Стихи о человеке: стихи. – Вильнюс: Zarzecze, 2015.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Владимир Ефремов (parengė kartu su D. Matvejev, R. Žygiene). – Vilnius: Lietuvos rusų
dramos teatras, 2002.
Евгений Шкляр. Приоткрыта одна из страниц…: стихотворения, поэмы, переводы. –
Vilnius: Saulabrolis, 2003.

V e r t i m a i   į   r u s ų   k a l b ą :
Новости: литов. народ. песня. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Осенняя бухгалтерия: стихи литовских поэтов. – Вильнюс: Zarzecze, 2014.
Ars poetica? = Искусство поэзии?: стихи вильнюсских поэтов. – Вильнюс: Zarzecze, 2015.
Л. Гутаускас. Зеркало зимой. Поэма (перевод на русск. яз.). LJTB Lapteviečiai, Lietuvos
nacionalinis muzejus. Vilnius. 2016.
Ю. Келерас. Пока не расступится море. Стихи. Пер. В. Асовского, Г. Ефремова и др.
Вильнюс – Москва. 2016.
Т. Венцлова. Похвала острову. Избранные стихотворения. Пер. В. Асовского, И.
Бродского, А. Герасимовой, Н. Горбаневской и др. Санк-Петербург. 2016.

P j e s ė s :
Dangaus krantas (kartu su L. M. Zaikausku). – Pastatyta Lietuvos, Lenkijos, Rusijos teatruose.

A p d o v a n o j i m a i :
2013 m. Poezijos pavasario prizas už poezijos vertimus.
2015 m. Vilniaus miesto mero premija už poeziją apie Vilnių ir knygą „Rudens buhalterija“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Požiūriai. Vitalijus Asovskis atsako į „Metų“ anketos klausimus
Vitalijus Asovskis Vikipedijoje (rusų kalba)

V a i z d o   į r a š a s :
2015 gegužės 19 d. Poezijos pavasaris 2015: Vakaras „Vertėjo akcentas“ Rašytojų klube. Vitalijus Asovskis skaito Gintaro Patacko eilėraščio vertimą „Начало века“:

{youtube}BoMqczi556I{/youtube}