/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Arlauskas Kęstutis

Kęstutis Arlauskas – prozininkas.

Gimė 1936 03 04 Ukmergėje. Mirė 2009 09 12. Palaidotas Kavarsko kapinėse.

Baigė Vilniaus pedagoginį institutą, mokytojavo Raseiniuose. Lyduvėnuose, Širvintose, Kurkliuose, Kavarske. Nuo 1995 dirbo „Anykštos“ laikr. redakcijoje.

Apsakymuose pasiekiama sugestyvesnės meninės raiškos, pakylima virš buities, įsigilinama į dramatiškus pokario įvykius. Pasakotojo santykis su tikrove neretai ironiškas… Apysakose ir romanuose vyrauja istorinė tematika, keliamos socialinės problemos, gilinamasi į politinius klausimus, nevengiama nuotykinių siužetų, elementų.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1991 m.

Autobiografija:

Gimiau Ukmergėje pasienio policininko šeimoje. Iš Kudirkos Naumiesčio atvykęs tėvas Pranas Arlauskas saugojo lenkų okupuotą Vilniaus kraštą nuo Lietuvos skyrusią demarkacijos liniją. Pasieniečių štabas buvo Ukmergėje, tačiau mūsų šeima apsigyveno Širvintose. Tėvo saugomas pasienio punktas buvo Poruose (tai dabartinio Širvintų rajono kaimas). P. Arlauskas su būsimąja žmona širvintiške Viktorija Burdinauskaite susipažino tarnybos metu: mano mama priklausė Šaulių sąjungai, todėl jie kartais drauge budėdavo pasienio ruože. Žiemą vykusių pasieniečių manevrų metu tėvas stipriai peršalo, susirgo plaučių uždegimu. Labai greitai ši liga perėjo į tada nepagydomą džiovą. P. Arlauskas mirė 1937 m. Palaidotas Kudirkos Naumiesčio kapinėse. Likusi Širvintose mama ištekėjo už Motiejūnų pradinės mokyklos mokytojo Antano Židžiūno. 1944 m. besitraukiantys vokiečiai šią mokyklą padegė, todėl mano patėvis buvo perkeltas į Želvos vidurinę mokyklą. Čia kurį laiką dirbo valsčiaus švietimo skyriaus vedėju. 1954 m. baigiau Želvos vidurinę. Jos mokytoja Elena Mašauskaitė mane paskatino pasukti literato keliu. Metus padirbėjęs Šešuolių septynmetės mokyklos mokytoju, 1954 m. įstojau į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. Studijavau istoriją ir rusų kalbą bei literatūrą. Čia susipažinau su istorike Irena Rukaite, kuri jau trečiame kurse tapo mano žmona. Kaip jauni specialistai atsidūrėme Raseinių rajone. Man teko dirbti Raseinių vidurinės mokytoju, Lyduvėnų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju. Paskui širdies šauksmas pakvietė arčiau gimtinės. Dirbau Šešuolėlių, Kiauklių aštuonmečių mokyklų direktoriumi, Širvintų rajono švietimo skyriaus vedėju. Tikėdamasis atsikratyti biurokratinių pareigų ir daugiau atsidėti kūrybai, persikėliau į Kavarską. Kavarsko ir gretimoje Kurklių vidurinėse mokyklose dirbant, mano rankraštis laimėjo LRS ir Vagos leidyklos paskelbtą pirmosios knygos konkursą. Apsakymų rinkinys Užtvanka pasirodė 1981 m. 1987 m. Vyturio leidykla išleido istorinę nuotykių apysaką Bėglys. Į Lietuvos rašytojų sąjungą buvau priimtas 1991 m. Kai kurias mano knygas redagavo dukra Rita, Vilniaus Baltupių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Anūkė Aistė – Mykolo Riomerio universiteto III kurso studentė, anūkas Gytis lanko pradinę mokyklą.

Nuo 1958 m. noveles spausdino Raseinių, Širvintų, Anykščių laikraščiai. Pirmasis apsakymas Literatūroje ir mene pasirodė 1965 m. po to, kai buvau priimtas į LRS įsteigtą jaunųjų prozininkų sekciją. Mano kūrybą spausdino visi tuometiniai literatūriniai ir neliteratūriniai laikraščiai, žurnalai. Štai ir dabar noveles spausdina Nemunas, Literatūra ir menas. Nuo 1995 m. dirbant Anykštos laikraštyje, teko rinkti medžiagą literatūriniam priedui Pragiedruliai. Šiuo metu tebesu Anykštos bendradarbis.

Bibliografija:

Bėglys: apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1987.

Svaigus pasiskraidymas virš pjautuvo: romanas. – Vilnius, 1990.

Nusidėjėlių bokštas: romanas. – Utena: Arkliukas, 1994.

Paslapties kaina: istorinė nuotykių apysaka. – Ukmergė: Verslininkas, 1995.

Skydas. – Utena: Utenos Indra, 1996.

Medinis kadagyno žirgas: apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.

Mylėjus pamesti: apysaka. – Utena: UAB Utenos sp., 1999.

Dūris tarp slankstelių: romanas. – Utena: Kintava, 1999.

Per pusvalandį pražilęs: romanas. – Utena: Kintava, 2000.

Grandinė su kriolitu: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.

Tapsmas: romanas. – Utena: Indiv. įm. Kintava, 2002.

Povedybinių užribių apžavai ir spąstai: romanas ir novelės. – Vilnius: UAB Standartų spaustuvė, 2003.

Pamoki ranka nuplukdytam: romanas; Tandemas: apysaka. – Utena: Kintava, 2005.

Batvydo Varno atavizmas: romanas. – Utena: Kintava, 2006.