/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Areška Vitas

Vitas Areška – literatūros tyrinėtojas, kritikas.
Gimė 1927 01 06 Zyboliuose, Rokiškio rajone.
Baigęs Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), beveik du dešimtmečius (1952–1971 m.) jame dėstė, buvo Lietuvių ir užsienio literatūrų katedros vedėjas (1959–1963 m.), Filologijos fakulteto dekanas (1968–1971 m.). Nuo 1971 m. iki 1991 m. (su pertraukomis) buvo Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėjas, nuo 1987 m. profesorius. Vilniaus universitete dėstė 1971–1993 m. Habilituotas daktaras. 1981–1992 m. tęstinio leidinio „Literatūra“ atsakingasis redaktorius, vienas iš sudarytojų. Bendradarbiavo su 1989–1997 m. leistu Rokiškio laikraščiu „Prie Nemunėlio“, vėliau su atnaujintu to paties pavadinimo Rokiškio krašto kultūros žurnalu. Keletą dešimtmečių aktyviai reikšdamasis literatūros kritikos baruose, V. Areška periodikoje, straipsnių rinkiniuose, kaip bendraautoris knygose paskelbė dešimtis straipsnių ir recenzijų apie amžininkų kūrybą.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1971 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Tradicija ir ieškojimai: literatūros kritika. – Vilnius: Vaga, 1973.
Salomėja Nėris: monografija. – Kaunas: Šviesa, 1974, 1981.
Naujosios lietuvių lyrikos bruožai: medžiaga lektoriui. – Vilnius: Lietuvos TSR „Žinijos“ draugija, 1975.
Tikslas – komunistinis asmenybės auklėjimas: medžiaga lektoriui. – Vilnius: Žinija, 1976.
Teofilis Tilvytis: gyvenimo ir kūrybos apybraiža. – Kaunas: Šviesa, 1977, 1988.
Lietuvių tarybinė lyrika: žanrinė sistema. – Vilnius: Vaga, 1983.
Eduardas Mieželaitis: monografija. – Kaunas: Šviesa, 1984.
Kumelė vardu Emilja: prisiminimai ir apmąstymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.

S u d a r ė :
Amžininkas literatūroje: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1988.

A p d o v a n o j i m a i :
1977 m. LTSR nusipelnusio meno veikėjo garbės vardas.
1987 m. LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo Garbės raštas.
2011 m. literatūrinė Juozo Keliuočio premija už publikacijas apie brolių A. ir J. Keliuočių veiklos reikšmę lietuvių kultūrai, jų diegtų vertybių sklaidą ir kūrybos vertinimą, už atsidavimą moksliniam bei kūrybiniam darbui, pagarbą gimtajam Rokiškio kraštui ir jo žmonėms.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Literatūros kritikas Vitas Areška: be kritikos greit išsikvėptume

T e k s t a i :
Vitas Areška. Ar prisijungs skaitytojas prie finišo mįslių (apie R. Daugirdo knygą „Ir trečią valandą po finišo“)
Vitas Areška. Meilė beveik be sintaksės (apie S. Gedos knygą „Freskos“)
Vitas Areška. Estetinės komunikacijos specifika (straipsnis)