/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Antanaitis Algirdas Titus

Snieguolės Michelkevičiūtės fotografija

Algirdas Titus Antanaitis – literatūros kritikas, publicistas.

Gimė 1927 01 14 Radviliškio r., Trakeliuose.
Mirė 2003 10 25 Lemonte, Ilinojuje. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse JAV.

Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1945–1947 m. mokytojavo lietuvių išeivių pradžios mokykloje. 1957 m. baigė komerciją Čikagos De Paulo universitete. Nuo 1969 m. vadovavo lietuvių sceninio humoro ir satyros trupei „Antras kaimas“. VDU skaitė paskaitas apie lietuvių egzodo literatūrą (1994–1997). Paskelbė eilėraščių, pjesių, straipsnių apie poezijos ir prozos knygas, teatrą, recenzijų, metinių egzodo literatūros apžvalgų kultūrinėje spaudoje. Leidinių „Antras kaimas: Veidai ir tekstai“ (1989), „Egzodo rašytojai“ (1994, su A. Mickiene), egzodo literatūros skaitinių knygos „Kaip grįžtančius namo paukščius“ (1997) sudarytojas. Slapyvardžiai: Titas Guopis, Titas Alga, T.A.T, Kęstas Reikalas, Irena Trakelytė.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1994 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Biografinė apybraiža apie Marių Katiliškį „Metmenys Mariaus Katiliškio biografijai ir keli jo paveikslo bruožai“. – Kn. Išėjęs negrįžti: Marius Katiliškis gyvenime ir kūryboje. (Red. V. Kelertienė). – Čikaga: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1986.

S u d a r ė :

Antras kaimas: Veidai ir tekstai. – Čikaga: Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, 1989.
Lietuvių egzodo literatūra, 1945–1990. – Čikaga: Lituanistikos institutas, 1992; Vilnius: Vaga, 1997.
Egzodo rašytojai: autobiografijos (kartu su A. Mickiene). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.
Kaip grįžtančius namo paukščius: išeivijos literatūros skaitiniai. – Kaunas: Šviesa, 1997.

T e k s t a i :

Algirdas Titus Antanaitis. Kiti egzodo augintiniai poetai. Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990 (1997) / Tekstai.lt (Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990. – Vilnius: Vaga, 1997)