/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Ališauskas Arnas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Arnas Ališauskas – poetas, kritikas.
Gimė 1970 12 18 Širvintose.
1991–1995 m. Vilniaus universitete studijavo lituanistiką. Dirbo savaitraščio „Literatūra ir menas“ (1994–1996 m.) bei dienraščio „Lietuvos rytas“ (1997–1999 m.) redakcijose apžvalgininku. 1999–2003 m. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos redaktorius, 2004–2009 m. Lietuvos Respublikos Prezidento referentas. 2008–2012 m. dirbo Seimo Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus vyriausiuoju specialistu. Nuo 2003 m. rašė scenarijus televizijos laidoms („Dviračio šou“, „Ragai“, „Dar pažiūrėsim!“, „Ateities lyderiai“, „Mūsų laisvės metai“ ir kitos), sukūręs per 200 tekstų dainoms, teatrui. 2014–2015 m. dirbo redaktoriumi ir vyriausiuoju redaktoriumi Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje. 2016 m. dirbo redaktoriumi „Versus aureus“ leidykloje. Kultūrinėje spaudoje publikavęs eilėraščių, kritikos straipsnių, recenzijų, poezija įtraukta į įvairius almanachus ir antologijas („Poezijos pavasaris“, „Poetinis Druskininkų ruduo“, „Žiemos poezija“). Kūryba versta į anglų, vokiečių, švedų, suomių, rusų, baltarusių, lenkų ir kitas kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1998 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Prisukama karalystė: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.
Rentgeno nuotraukų albumas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Kostas : eskizai scenos generolo portretui. – Vilnius : Tyto alba, 2020.

P j e s ė s ,   s c e n a r i j a i ,   i n s c e n i z a c i j o s :
Trys brangenybės: inscenizacija spektakliui. – Lėlės teatras, rež. R. Driežis, 2003.
Lelijos romansas: inscenizacija spektakliui. – Šiaulių dramos teatras, rež. V. V. Landsbergis, 2003.
Nesudegantis miestas: pjesė. – Lotyniškosios kultūros festivalio „Fundamentum colegii“ uždarymui, rež. K. Jakštas, 2004.
Prezidentas Valdas Adamkus: dokumentinis filmas (scenarijaus autorius). – LRT, 2013.
Lobių sala: inscenizacija miuziklui. – Džiazo spalvos, rež. E. Jaras, 2014.

S u d a r ė ,  p a r e n g ė :
Poezijos pavasaris 2010: almanachas. – Vilnius: Vaga, 2010.
S. Geda. Ovalas: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
J. Marcinkevičius. Viešpatie, nejaugi neprašvis?: poezijos rinktinė. ‒ Vilnius: Versus aureus, 2016.
Valdas Adamkus. Pokalbiai nesilaikant protokolo (kalbėjosi ir užrašė). ‒ Vilnius: Versus aureus, 2016.

A p d o v a n o j i m a i :
2008 m. eilėraščių rinkinys „Rentgeno nuotraukų albumas“ išrinktas kūrybiškiausia metų knyga (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Arnas Ališauskas: per pusmetrį nuo realybės / bernardinai.lt, 2007 07 11

T e k s t a i :
Arno Ališausko kūryba svetainėje tekstai.lt