/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Aleksa Gasparas

Džojos Barysaitės nuotrauka

Gasparas Aleksa – poetas, prozininkas, dramaturgas.

Gimė 1946 01 01 Antkalnėje, Jurbarko rajone.

1970 m. baigė Kauno medicinos institutą (dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitetas). 1971–1982 m. dirbo chirurgu Šakiuose, 1983–1990 m. Vilniuje, dėstė chirurgiją Vilniaus medicinos mokykloje (dabar Vilniaus kolegijos fakultetas). 1991–1996 m. dirbo įvairiose valstybės ir visuomeninėse organizacijose, aktyviai dalyvavo kuriant fizinės negalios žmonių socialinės rebilitacijos sistemą. 1997–1998 m. dirbo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Kartu su bendraminčiais 1995 m. įkūrė Lietuvos žmonių su negalia sąjungą, nuo 1999 m. yra jos viceprezidentas. 1995 m. įsteigė leidyklą „Joružis“, 1996 m. žurnalą „Bičiulis“, 1999–2010 m. šio žurnalo vyriausias redaktorius. 1999–2005 m. dirbo dėstytoju Vilniaus Gedimino technikos universitete. Nuo 2011 m. atsidėjęs kūrybinei veiklai, dalyvauja įvairiuose kūrybiniuose projektuose. Poezija ir proza versta į vokiečių, latvių, lenkų, anglų, gruzinų, baltarusių, ukrainų ir rusų kalbas, skelbta almanachuose „Brüken1Tiltai“ (2004 m.), „Lietuviešu un latviešu dzejas diena“ (2006 m.), „After the northern sky“ (2008 m.), „Swiadectvo“ (2009 m.), „Diemedžio vakarai“ (2009 m.) ir kitur.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2001 m.

Gasparo Aleksos svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a :

Pakerėtieji: pjesė. – Vilnius: Vaga, 1992.
Lauk šoko ugnis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaiva, 1993.
Lozoriaus paukščiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaiva, 1995.
Nugalėk save: straipsniai ir patarimai žmonėms su negalia, jų artimiesiems ir slaugytojams. – Vilnius: Vaiva, 1995.
Užkeikti barbarus: eilėraščiai. – Vilnius: Vaiva, 1996.
Mergaitė ir Apaštalas: dramos. – Vilnius: Joružis, 1997.
Adomo broliai ir moterys: romanas. – Vilnius: Vaga, 2001.
Pusė obuolio Ievai: romanas. – Vilnius: Vaga, 2002.
Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo ABC: negalios metodika (kartu su E. Vaičikauskaite). – Vilnius: Joružis, 2002.
Ėriukėlis stiklo ragais: romanas. – Vilnius: Vaga, 2003.
Adomo broliai ir moterys: romanas (Brailio raštu). – Vilnius: Brailio spauda, 2004.
Fabricijus sprogdina arklius: romanas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2006
Giedantis rupūžys: eilėraščiai. – Kaunas: Savaitraštis „Nemunas“, 2007.
Prabudimai: poezija. – Kaunas: Savaitraštis „Nemunas“, 2009.
Fabricijus sprogdina arklius: romanas (Brailio raštu). – Vilnius: Brailio spauda, 2009.
Žiogas žvirblį medžiojo: pakraščių kasdienybė: esė. – Kaunas: Kauko laiptai, 2012.
Šventojo Akiplėšos medžioklė: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
Baik cirkus, Cvirka!: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021.

S u d a r ė :

Atrakintos širdys: poezijos almanachas (kartu su K. Lenkšu). – Vilnius: Joružis, 1996.
Bičiulis: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Joružis, 1998.
Draugystė: (atsiminimai) apie fizinės negalios žmonių būrelį „Draugystė“ (kartu su J. Baliutavičiūte). – Vilnius: Diemedis, 2001.
Neįgaliųjų kelias į savarankišką darbą. – Vilnius: Joružis, 2003.
Poezijos pavasaris 2008: almanachas (kartu su V. Šoblinskaite). – Vilnius: Vaga, 2008.
Pilkoji Algirdo Verbos žvaigždė: prisiminimai (kartu su A. Pakėnu). – Kaunas: Kauko laiptai, 2015.
Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė. Algirdas Verba: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2015.

A p d o v a n o j i m a i :

2010 m. Kauno televizijos direkcijos prizas Poezijos pavasario festivalio metu.
2012 m. Petro Cvirkos literatūrinė premija.
2013 m. Lietuvos Respublikos Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui.
2013 m. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ženklas „Gerumo žvaigždė“ už žymų indėlį ir paramą socialinės apsaugos ir darbo sričiai.
2015 m. Jurbarko rajono savivaldybės ženklas „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“.
2016 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis.
2021 m. tarptautinio konkurso „Iverija“ (Sakartvelas) nominacijos „Geriausia metų užsienio autorių kūryba“ laureatas.
2021 m. Irenos Mikuličiūtės galerijos Spalvingiausio eilėraščio prizas (Poezijos pavasaris-2021).
2022 m. Krištolinės lelijos apdovanojimas už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Rašytojas G. Aleksa: „Dažnai klausiu savęs, ar esu laisvas / Lrytas.lt, 2016 07 24
Gasparas Aleksa: ir ant ledo lyties paliktas rasčiau ką veikti / Menobangos.lt, 2014 10 12
G. Aleksa: mūsų tauta nėra laisva, ji vėl tapo minia / Lrytas.lt, 2013 02 04
Kūrybos metas. Gasparas Aleksa keičia skalpelį į kompiuterį, vaizdo įrašas / Lrt.lt, 2001 06 07

T e k s t a i :

Gasparo Aleksos kūryba svetainėje tekstai.lt
Gasparas Aleksa. Ištrauka iš romano „Šventojo Akiplėšos medžioklė“ rankraščio. 22 skyrelis, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 01 29