/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Abromavičius Stanislovas

Stanislovas Abromavičius poetas, prozininkas, publicistas.

Gimė 1944 10 01 Rumšiškėse, Kaišiadorių rajone.

Mokėsi Rumšiškių vidurinėje mokykloje. 1963 m. baigė Kauno politechnikumą, studijavo (1963–1965 m.) Kauno politechnikos institute. 1981 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1968–1970 m. dirbo Kaišiadorių rajono žemės ūkio valdyboje, 1990–2003 m. Valstybės kontrolėje, 2003–2005 m. Kauno apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, nuo 2005 m. dirba tik kūrybinį darbą. Iki 1996 m. gyveno Kaišiadoryse. Buvo vienas iš Kaišiadorių Sąjūdžio aktyvistų, su bendražygiais leido laikraštį „Sąjūdis“. Rinko žinias apie rezistentus, užrašinėjo liudininkų atsiminimus, studijavo archyvinę medžiagą, rengė knygas bei publikacijas spaudai apie pokario partizanus, tremtinius. Gausybė straipsnių istorine, kraštotyrine, literatūrine, muzikine tematika, recenzijos, poezija, vertimai, jo užrašyti pokalbiai bei atsiminimai publikuoti rajoninėje bei respublikinėje periodinėje spaudoje: „Tėviškės naujienos“, „Naujos tėviškės žinios“, „XXI amžius“, „Atspindžiai“, „Nemunas“, „Tremtinys“, „Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir menas“, „Ūkininko patarėjas“, „Elektrėnų žinios“, „Draugo“ priede „Mokslas, menas, literatūra“ ir kitur. Vaikams skirta kūryba bei vertimai spausdinami žurnale „Tipu tapu“ (nuo 2020 m. vasaros S. Abromavičius yra šio žurnalo kūrybinės grupės vadovas). Šiuo metu gyvena Kaune.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2004 m.

B i b l i o g r a f i j a:

P r o z a ,   p u b l i c i s t i k a ,   e s ė:

Žalio Velnio takais. – Kaunas [i.e. Kaišiadorys]: Sąjūdis, 1995.
Didžioji Kova
. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999.
Slėnyje prie Nemuno
: publicistika ir proza, pjesė „Tušti namai“. – Kaunas: Naujasis lankas, 1997.
Vargonininkai
. – Kaunas: Naujasis lankas, 2001.
Mėlynieji vaikystės šilai
: Jono Aisčio 100-osioms gimimo metinėms (kartu su G. Meilutiene). – Kaunas: Naujasis lankas: Rumšiškių Jono Aisčio muziejus, 2004.
Nuskendusio slėnio istorija
. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno marių regioninis parkas, 2005.
Gyvenkit laisvi ir laimingi
: apie 1991 m. sausio 13-osios didvyrio Tito Masiulio gyvenimą ir žygdarbį. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Pro metų šakas
: apysaka ir novelės. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Didžiosios Kovos apygardos partizanai
(kartu su K. Kasparu, R. Trimoniene). – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2007.
Vieno gyvenimo istorija
: prisiminimai (kartu su S. Užupiene). – Kaunas: Stanislovas Abromavičius, 2009.
Partizanų motinos
. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2010.
Du Aleksandro Zapkaus gyvenimai
. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2012.
Tremties vaikai
: mažųjų tremtinių istorijos. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2012.
Sugrįžimas į nuskendusį slėnį
: dokumentinė publicistika. – Kaunas: Naujasis lankas, 2014.
Jonas Misiūnas – Žalias Velnias
: dokumentinis esė (kartu su D. Juodžiu). – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2015.
Tremties vaikai. Antroji knyga: mažųjų tremtinių istorijos. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2016.
Tremties vaikai. Trečioji knyga: mažųjų tremtinių istorijos. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2017.
Vaikystė Sibiro toliuose: mažųjų tremtinių istorijos. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2018.
Tremties vaikai. Ketvirtoji knyga: mažųjų tremtinių istorijos. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2020.
Šventų giesmių giedojimas: prisiminimai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2020.
Vaikystė prievartinėje tremtyje (anglų kalba CHILDHOOD IN FORCED EXILE): dokumentika. – Kaunas: LPKTS, 2023.

P o e z i j a :

Gyvenime, tu margas debesie… – Kaunas: Naujasis lankas, 1997.
Nuo savęs nepaklysi
: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2000.
Jono Aisčio sugrįžimas
: eilėraščiai. – Rumšiškės [i.e. Kaunas]: Naujasis lankas, 2000.
Žiemos langai
: eilėraščiai ir poema. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
Skiautinio ornamentai
: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Išbarstytos mėnesienos
: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2014.
Sutikau raudonžiedį vakarą: eilėraščiai. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros centras, 2016.
Padainuok man lopšinę (kartu su kompozitoriumi Aloyzu Žiliu): eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2023.

E i l i u o t o s  k n y g e l ė s  v a i k a m s:

Vasara pas Močiutę: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Naujasis lankas, 2000.
Miško kompiuteris
: poema. – Kaunas: Dajalita, 2002.
Geroji skruzdėlytė
: eiliuota pasaka. – Kaunas: Dajalita, 2002.
Lopšinės
. – Kaunas: Dajalita, 2002.
Mašinų garažas
: eilių ir spalvinimo knygelė. – Kaunas: Dajalita, 2003.
Pakeliaukim po Europą
. – Kaunas: Dajalita, 2004.
Dešimt ačiū
: poemėlė. – Kaunas: Dajalita, 2004.
Pažaiskime su mamyte ir tėveliu
: eilėraščiai. – Kaunas: Dajalita, 2004.
Mes iš pasakų atklydę
: eiliuota spalvinimo knygelė. – Kaunas: Jumena, 2004.
Tomuko kelionė į mokyklą
: knygelė vaikams apie eismo ir bendravimo taisykles gatvėse ir už jų. – Kaunas: Dajalita, 2005.
Velykų margučiai
: perskaityk ir nuspalvink. – Kaunas: Jumena, 2005.
Lėlių darbeliai
. – Kaunas: Jumena, 2005.
Dirba darbelius mašinos
. – Kaunas: Jumena, 2005.
Miglės atostogos
. – Kaunas: Ramduva, 2005.
Ruduo su raidėmis
. – Kaunas: Šviesa, 2006, 2008.
Žiema su raidėmis
. – Kaunas: Šviesa, 2006, 2008.
Pavasaris su raidėmis
. – Kaunas: Šviesa, 2007, 2008.
Vasara su raidėmis
. – Kaunas: Šviesa, 2007.
Noriu knygeles skaityti
. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno Senamiesčio pradinė mokykla, 2008.
Baltosios Varnelės pasaka
: poemėlė. – Kaunas: AB Klaipėdos pienas, 2010.
Lopšinės mylimam vaikui
. – Kaunas: Obuolys, 2012.
Gerumo pamokėlės
. – Kaunas: Obuoliukas, 2012.
Ežiukas – adatėlių kamuoliukas: eilėraščiai-mįslės vaikams. – Kaunas: Naujasis lankas, 2016.
Nykštukų šalyje: poemėlė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2017.
Mes iš pasakų: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Jumena, 2017.
Smėlio batai: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Naujasis lankas, 2018.

A p d o v a n o j i m a i:

2002 m. N. Bataitytės-Glaže (JAV) literatūrinė premija už eilėraščių rinkinį „Žiemos langai“.
2005 m. Jono Aisčio literatūrinė premija už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje.
2008 m. „Literatūros ir meno“ apsakymų konkurso III vieta už apsakymą „Avinėlis“.
2013 m. A. Matučio vaikų literatūros premija
2014 m. Kauno miesto savivaldybės Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis.
2015 m. Kauno rajono savivaldybės mero V. Makūno fondo premija už eilėraščių rinkinį „Išbarstytos mėnesienos“ (Poezijos pavasaris 2015).
2019 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“.

T e k s t a i:

Stanislovas Abromavičius. Šventų giesmių giedojimas / Literatūra ir menas, 2013 03 22
Stanislovo Abromavičiaus eilėraščiai / Šiaurės Atėnai, 2013 09 20
Stanislovas Abromavičius. Trys eilėraščiai iš knygos „Sutikau raudonžiedį vakarą“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 01 21
Stanislovas Abromavičius. Ištrauka iš poemėlės vaikams „Nykštukų šalyje“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2017 03 21
Stanislovas Abromavičius. „Aš neturėjau vaikystės“ (tremties vaikų prisiminimai) / Kaunorasytojai.lt, 2020 08 13