Atgal į sąrašą

Rašytojų klubo renginiai balandžio 15–18 dienomis

2013 balandžio 14 d.

Rašytojų klubasBalandžio 15 d. 17.30 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) – Jotvingių krašto istorijos paveldo metraščio „Terra jatwezenorum“ pristatymas. Vakare dalyvaus metraščio vyriausiasis redaktorius, rašytojas Sigitas Birgelis, metraščio stilistė Palmira Mikėnaitė, rašytojai Birutė Jonuškaitė, Mykolas Karčiauskas, Robertas Keturakis, Algis Uzdila, Lietuvos istorijos instituto mokslininkės dr. Vida Savoniakaitė, dr. Vitalija Stravinskienė, literatūrologė dr. Alma Lapinskienė, dainininkas Danielius Sadauskas.

Balandžio 18 d. 16 val. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje (Kauno g. 2B, Prienai) – Stasio Lipskio biografinio romano apie Vincą Mykolaitį-Putiną „Išsivadavimas“ pristatymas. Dalyvaus rašytojai Stasys Lipskis, Vytautas Bubnys, Elena Kurklietytė, skaitovas Juozas Šalkauskas.

Balandžio 18 d. 17.30 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) – literatūriniai skaitymai. Jurgio Buitkaus literatūrinės premijos įteikimas. Rašytojos Inezos Juzefos Janonės poezijos knygos „Ateiname, kad nebūtume“ pristatymas. Dalyvauja rašytoja Ineza Juzefa Janonė, filosofijos dr. Andrius Konickis, literatūrologės dr. Elena Baliutytė, dr. Alma Lapinskienė, rašytoja, Jurgio Buitkaus literatūrinės premijos laureatė Ona Jautakė, poetas Bronius Ribokas.

Rašytojų klube veikia Mildos Kiaušaitės fotografijų paroda „Odė žmogiškumui“. Paroda veiks iki balandžio 22 d.

Smulkesnė informacija tel. (85) 2629627; (85) 2617727; El. paštas: rasytojuklubas@aiva.lt.