Narystė

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO

NUOSTATAI

 

  1. LRS nariu gali būti: asmuo, sulaukęs aštuoniolikos metų, parašęs, išvertęs ir išleidęs reikšmingų literatūros kūrinių, literatūros ir mokslo ir kritikos veikalų, pripažįstantis LRS įstatus ir atitinkantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo reikalavimus.
  2. Stojantysis į LRS pateikia šiuos dokumentus: pareiškimą LRS valdybai, 3 LRS narių rekomendacijas, autobiografiją, paskelbtų kūrinių sąrašą, atsiliepimus spaudoje apie jo kūrybą.  Dokumentai yra registruojami LRS sekretoriate.
  3. Valdybos nariai iš anksto supažindinami su kandidato autobiografiniais faktais ir kūryba. Esant reikalui, Valdyba pasitelkia ekspertą kandidato kūrybai vertinti. Atviru balsavimu (paprasta balsų dauguma) Valdyba sprendžia, ar kandidatas atitinka LRS įstatų reikalavimus ir kandidato pavardė gali būti įrašyta į slapto balsavimo biuletenį.
  4. Naujų narių pareiškimus Valdyba turi apsvarstyti ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo pareiškimo pateikimo datos.
  5. Priimant Lietuvių rašytojų draugijos narius į LRS, rekomendacijų nereikalauti ir klausimą dėl priėmimo spręsti atviru balsavimu.
  6. Valdybos posėdyje stojančiųjų pareiškimai svarstomi tokia tvarka:
  • Pirmininko pavaduotojas pristato kandidatūrą;
  • kandidatas turi teisę dalyvauti posėdyje;
  • slaptu balsavimu 2/3 balsų nuo posėdyje dalyvaujančių valdybos narių skaičiaus nusprendžiama, ar pareiškėjas priimtas į LRS;
  • susimokėjus stojamąjį ir metinį nario mokestį LRS nario bilietai priimtiesiems į Sąjungą įteikiami per mėnesį.

     7. Literatas, nepriimtas į LRS, gali iš naujo pateikti dokumentus pagal Nuostatų 2 p. tik išleidęs naujų kūrinių.

 

Dėl išsamesnės informacijos apie priėmimą į Lietuvos rašytojų sąjungos narius, galite kreiptis į LRS Valdybos referentę Rasą Bagdonavičienę. Kontaktai: mob. tel.: +370 600 08291, el. paštas: valdyba@rasytojai.lt