Organizacija

Lietuvos rašytojų sąjunga yra profesionalių poetų, prozininkų, dramaturgų, vertėjų, kritikų ir literatūros mokslininkų asociacija Lietuvoje, vienijanti apie 360 meno kūrėjo statusą turinčių narių, ir veikianti nuo 1990 metų.

LRS aktyviai rūpinasi ir gina savo narių teises, atstovauja Lietuvos rašytojų interesams, vykdo įvairius profesionaliosios Lietuvos literatūros raidą skatinančius projektus, skatina perspektyvius jaunuosius kūrėjus, rūpinasi savo narių atminimo įamžinimu, organizuoja įvairius literatūrinius konkursus bei edukacijos programas, savo kandidatūras teikia valstybiniams literatūros apdovanojimams, taip pat teikia pasiūlymus valstybinėms institucijoms dėl įstatymų bei kitų teisės norminių aktų, tiesiogiai susijusių su Lietuvos rašytojų bei profesionaliosios literatūros interesais.

LRS rūmuose veikia sąjungos nariams, jų artimiesiems bei literatūros mokslininkams atvira biblioteka.

LRS bendradarbiauja su užsienio rašytojų organizacijomis, rekomenduoja lietuvių literatūros tekstus užsienio knygų bei žurnalų leidėjams, organizuoja lietuvių literatūros pristatymus ir rašytojų susitikimus užsienyje, deleguoja rašytojus į užsienyje vykstančius renginius, kviečia svečius iš užsienio į tarptautinį festivalį „Poezijos pavasaris”, Lietuvos rašytojams teikia informaciją apie rašytojų ir vertėjų rezidencijas ir stipendijas užsienyje bei tarpininkauja jų prašant.

Pirmininkė Birutė Jonuškaitė Augustinienė

Adresas
K. Sirvydo g. 6, Vilnius 01101
Tel. +370 630 62549
El. p. sajunga@rasytojai.lt

Istorija

Pirmininkas ir valdyba

Įstatai

Tapti nariu

LRS Skyriai

LRS literatūros fondas

Rašytojų klubas

LRS biblioteka

LRS leidykla

LRS leidiniai