Atgal į sąrašą

Oleksandr Irvanec, Halyna Kruk, Serhijus Žadanas: Antano A. Jonyno vertimai

2022 balandžio 25 d.

Oleksandr Irvanec/ Олександр Ірванець
KULTŪRA BE POLITIKOS
Trijų dalių poema


Klausyk tu vania iš riazanės!
Nagi sušok man kamarinskają!
Ar bent paskambink Čaikovskio fortepijoninį koncertą
Ir lai kokia netrebka nepotrebka
Pritars tau iš už vandenyno
Aišku nereikia apibendrint
Nereik nubraukti rusiškos kultūros
Nereikia jos stigmatizuoti
Nereikia visko vienu aršinu matuoti
(Tarp kita ko aršinas – tai septyniasdešimt pora centimetrų
Maždaug kaip pusė rusų kareivėlio
Kaipsyk tokių puselių voliojas nemažai laukuos manosios Ukrainos)
Tokia ponia amerikos pen prezidentė
Siūlo ieškot susitarimo
Siūlo mums vienu ypu neatmesti
Rusų kultūros apskritai
O aš štai Kyjive Podolėj
Drįstu su ja ir nesutikti
Kadangi viršum Dnipro danguje
Dažnokai gaudžia priešlėktuvinės sirenos
Ir tai truputį keičia žvilgsnio kampą
Nes mūsų neįveikiami zenitininkai
(Tesergėja juos Viešpats)
Gali kokį kartą
Numušti ne visus
Ir bomba iš rusiško lėktuvo
Ar jų sparnuota raketa
Toliau suprantat patys
Iki slėptuvės dar reikia nusigauti
Todėl klausydamasis nesiliaujančių sprogimų
Aš jums sakau iš Kyjivo –
Paties gražiausio miesto žemėj –
Kad reikalinga kuo tvirčiausia siena
Nes rusiškoj kultūroj
Tas putinas tūno visa kur


Tas putinas tūno pas puškiną
tolstojuje ir dostojevskyje
Slapčia iš gogolio žvilgčioja
Kad ir kaip man tai apmaudu
Yra jis turgeneve tiutčeve
Yra putinas bloke jesenine
Yra jis tykiajame done
Ir pakeltoj velėnoj
Yra putinas majakovskyje
cvetajevoj ir achmatovoj
Yra jis vasilijuj tiorkine
Ir jaunojoj gvardijoj jis
Yra putinas akunine bykove
prilepine ir pelevine
kibirove jis ir kabanove
Visose linorose goralik
Kurių patikliai mes klausėmės
Forumuos ir arsenaluos


Tas putinas grakščiai įplaukia scenon
Odetos odilijos baletinėj pakuotėj
Arba petruškos kostiumu stravinskį šoka
Odesos laiptais vežimėly
Verkdamas rieda kūdikėlis putinas
Kaip gervė skrenda putinas sparnuotas
Su kanų palmės šakele snape
Cheminių elementų lentelę mokslininkas putinas nudžiovė
Nobelio premijos atsižadėjo persekiojamas nusenęs putinas
Pirmas žmogus į kosmosą pakilęs – leitenantas putinas
Drąsiai į Vakarus pasprukęs
Garsus baleto šokėjistas putinas
Ir savo rūmuos vermonto valstijoj
Barzdotas putinas griežčiausiai kritikuoja pliką putiną
O dar labiau putiną ūsuotą
Ponia amerikos pen prezidente
Jūs bent jau pasignalizuokit jam iš savojo automobilio
Kada važiuosite pro šalį


Kyjivas, 2022 kovo 16

Serhij Žadan

RAGANOSIS

Pusę metų ji laikosi.
Pusę metų apžiūrinėja mirtį,
kaip raganosį zoologijos sode:
tamsios raukšlės,
sunkus kvėpavimas.
Bijo, bet neatitraukia žvilgsnio,
neužmerkia akių.
Baisu, labai baisu.
Taip ir turi būti.
Mirtis baisi, ji baugina.
Baisu uosti raudono mėnesio dvoką.
Baisu matyti, kaip daroma istorija.
Prieš pusę metų buvo visai kitaip.
Prieš pusę metų visi buvom kitokie.
Nieko nebaugino žvaigždės,
krintančios į vandens saugyklas.
Nieko negąsdino dūmai,
kylantys iš juodo grunto ertmių.
Vidur naktinės gatvės,
vidur liepsnų ir triukšmo,
mirties ir meilės akivaizdoj
ji įsiremia veidu į petį,
ji daužo jį neviltingai kumščiais,
verkia, šūkčioja tamsoje.
Aš nenoriu, sako ji, viso to matyti,
aš negaliu viso to nešioti savyje.
Kam man tiek mirties?
Kur aš turėčiau ją dėti?
O kur dėti mirtį?
Nešioti ją ant pečių
kaip čigono vaiką:
niekas jo nemyli
ir jis nieko nemyli.
Meilės tiek nedaug,
meilė tokia bejėgė.
Verk ir plak tamsą savo šiltomis rankomis.
Verk ir nesitrauk nuo jo nė per žingsnį.
Pasaulis niekada nebebus toks kaip anksčiau.
Mes nieku būdu neleisime jam
būti tokiam kaip anksčiau.
Vis mažiau degančių langų šaltoj gatvėj,
vis mažiau nerūpestingų praeivių
prie parduotuvių vitrinų.
Pragariškoj rudens tamsoje vėsta laukai ir upės.
Gęsta laužai lietuje.
Šąla nakty miestai.

2014

Halyna Kruk


nebekaltinu tavęs, tik fiksuoju
lipnia juosta stiklą mūsų didžiuosiuose europietiškuose languos,
mūsų šviesiuose europietiškuose miestuose, kryžmai ir pagal perimetrą
oro pavojus nepalieka vietos jokiom kitom pavojaus rūšim
neužmirškit išjungti dujų ir šviesos,
gero mano pažįstamo balsu sako radijas
ir aš suprantu, kad jis nejuokauja,
tas pavojus jau tavo ore, Europa,
neužmiršk dujų ir šviesos
priimk mus kaip blogas naujienas
priimk mus kaip nemalonius vaistus
priimk mus kaip nesavalaikius gimdymus
tai, kas gims, bus tavo
kad ir kaip tai ne saldu
kad ir kaip tai ne kartu

Iš ukrainiečių kalbos vertė Antanas A. Jonynas