Atgal į sąrašą

Naujos LRS leidyklos lietuvių autorių knygos

2017 sausio 5 d.

Dailininkė Deimantė Rybakovienė

 

Romualdas Granauskas „Rūkas virš slėnių“

Neišsipildžiusios meilės romanas su charakteringais vyro ir moters paveikslais, jaunystės ir brandos džiaugsmais ir praradimais, jaudinančiomis likimų linijomis, įspūdingomis įvykių ir žodžių sąšaukomis. Laikas – nuo prieškario iki šių dienų – vaizduojamas tiek, kiek jis paliečia tikrą žmonių gyvenimą. Ir šviesų, ir tragišką.

  

Dailininkas Zigmantas Butautis

Tomas Vaiseta „Orfėjas, kelionė pirmys ir atgal“

Šis romanas – tai moderni antikinio Orfėjo mito interpretacija, subtilus psichologinis pasakojimas, kuriame mūsų atpažįstamo dabarties laiko bei erdvės fragmentai pinasi su XX amžiaus dailės istorijos siužetais, jauno vyro ir vyresnės moters ryšys – su baugia karo nuojauta, nuodėmės troškimas – su atgaila, tikrovė – su prisiminimais ir fantazijomis. Tomas Vaiseta debiutavo apsakymų rinkiniu „Paukščių miegas“ (2014).

 

Dailininkė Sigutė Chebinskaitė

 

Mindaugas Kvietkauskas „Uosto fuga“

Šis esė rinkinys – tai asmeninė kelionė per XXI amžiaus pradžios kultūros kraštovaizdį. Savojo miesto gatvėmis ir  Europos erdvėmis. Istorijos labirintais ir dabarties kryžkelėmis. Su nelauktais atradimais ir pokalbiais. 

Mindaugas  Kvietkauskas – literatūrologas, poetas ir eseistas, savo rašymu jungiantis kūrybą, mokslą ir lituanistikos darbus. Tiria ir verčia daugiakalbę Lietuvos literatūrą, Vilniaus poeziją. Yra kritiškas šiuolaikinių visuomenės reiškinių ir knygų vertintojas.

 

 

Sudarytoja Virgilija Stonytė

 

Virgilija Stonytė „Ir aš ją pažinojau…“ Atsiminimai apie Vandą Zaborskaitę
 
Ši atsiminimų knyga apie profesorę, literatūros tyrinėtoją Vandą Zaborskaitę (1922–2010) pratęsia jos autobiografiją (Vanda Zaborskaitė, „Autobiografijos bandymas“, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012). Abi knygas sudarė Virgilija Stonytė. Iškilią asmenybę prisimena profesorės studentai, kolegos, draugai ir pažįstami. Publikuojamas ir V. Zaborskaitės autobiografinis tekstas „Motina“, filologijos mokslų daktarės disertacijos „Maironis“ gynimo medžiaga.
 
 Knygos dailininkas Kazimieras Paškauskas.
 
Sudarytojas Antanas Šimkus

 

Jonas Strielkūnas „Žemė buvo šviesi“ „Lietuvių literatūros lobynas XX a.“

 Nacionalinės premijos laureato Jono Strielkūno (1939-2011) geriausių eilėraščių rinktinė paremta dvitomiu „Lyrika“, taip pat papildyta vėlyvaisiais poeto eilėraščiais, spausdintais periodikoje. Rinktinės sudarytojas ryškino tradicijos, istorijos, žemės motyvus.