Atgal į sąrašą

Naujos LRS leidyklos knygos: R. Skučaitė, V. Braziūnas, J. Aputis

2016 lapkričio 24 d.

Dailininkė Jūratė RačinskaitėRamutė Skučaitė „Tai priimkit, kas priklauso“

Mažų ir didelių žmonių pasaulis, atsiskleidžiantis šioje knygoje, kupinas grožio, įdomybių, jautrių patirčių, gyvenimo džiaugsmo ir dramatizmo. Autorė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, kūrybą vaikams suvokia kaip vieną svarbiausių meno misijų.

Norint sudominti, suintriguoti, reikia kalbėtis, tad eilėraštis ir vyniojasi kaip pokalbis. Šūksnis, nuostaba, klausimas, pritarimas ar pamokymas, kartais abejonė. Poetės išradingumas begalinis, knygoje daug staigmenų, netikėtumų. Tame pačiame eilėraštyje vabalas pavadinamas ne tik vabalėliu ir vabaliuku, bet ir vabalyčiu, vabalaičiu. Knygoje gausu gyvūnijos, ypač paukščių gyvenimo, tačiau daug kalbama ir apie nūdienos atributus, tokius kaip mobilaitis, kompiuterio pelė, parašyta mįslė net apie kompiuterių virusą. Poetė duoda skaitytojams darbo – suprasti, atsiliepti, prisiminti.


Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė

Vladas Braziūnas „Lėtojo laiko aky“

Vladas Braziūnas – poetas, vertėjas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Naujausias eilėraščių rinkinys „Lėtojo laiko aky“, kaip ir ankstesnė poeto kūryba, pasižymi pastovumu, tolydumu, neskubriu žodžių judėjimu. Tai atpažįstama poezija, besiremianti istorinio ir mitinio laiko patyrimu. Rinkinyje keturi skyriai, kruopščiai atrinkti jų eilėraščiai kurti skirtingose pasaulio vietose skirtingu metu.

  

ko taip drebi rudens glėby
baikšti sielele mano
vis tebesi šviesi, glebi
o laikas nugyveno

mane, tekėjusį daina
sušokusį į grumstą
manęs kadaise sklidina
besiklausai, kaip dunksi

širdis, lyg kristų ant lentos
jau nuleistos į duobę
iš tavo saujos, man lemtos
…klausausi lyg paguodos jos

 


 Sudarytojas Petras BražėnasJuozas Aputis „Tolimas Balčios kraštas“ Lietuvių literatūros lobynas XX a.

Apysakos ir novelės

Seriją „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ papildo Juozo Apučio apysakų ir novelių knyga „Tolimas Balčios kraštas“.

Juozas Aputis (1936–2010) – vienas iškiliausių XX amžiaus lietuvių rašytojų. Jo prozos rinktinę „Tolimas Balčios kraštas“ sudaro dvi apysakos ir pluoštas novelių, sukurtų daugiau nei per keturis kūrybinio darbo dešimtmečius. Kūriniai atrinkti iš paties autoriaus sudarytų novelių rinktinių „Gegužė ant nulūžusio beržo“ (1986) ir „Vieškelyje džipai“ (2005) bei paskutiniaisiais rašytojo gyvenimo metais jo peržiūrėtos ir redaguotos apysakų knygos „Bėgiai išnyksta rūke“ (2010).

Netrukus Lietuvių literatūros lobyną papildys Jono Strielkūno poezijos rinktinė „Žemė buvo šviesi“. Sudarytojas Antanas Šimkus.