Atgal į sąrašą

Mykolas Karčiauskas 1939 – 2018

2018 21 balandžio d.

© Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

 

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad š. m. balandžio 20 d. mirė Lietuvos rašytojų sąjungos narys, poetas, prozininkas ir vertėjas Mykolas Karčiauskas.
Mykolas Karčiauskas gimė 1939 m. kovo 15 d. Žvirgždėje, Pasvalio r. 1966 m. baigė VU Teisės fakultetą, 1969–1970 m. buvo laikraščio „Vakarinės naujienos“ korespondentas, o 1971–1974 m. – Kauno meno darbuotojų kultūros namų direktorius. Dirbo Lietuvos rašytojų sąjungoje, laikraščių redakcijose, „Vilties“ spaustuvėje. Ilgus metus ėjo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktoriaus pareigas. Nuo 1973 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Mykolas Karčiauskas buvo itin darbštus ir kūrybiškas žmogus. Jo kūrybinė veikla – ypač gausi ir aktyvi. Jis išleido daugiau kaip trisdešimt eilėraščių, poemų, prozos ir vertimų knygų. O dar ir knygų vaikams. Poezijos kūriniai paskelbti rusų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių kalbomis. Mykolas Karčiauskas pasižymėjo kaip daugelio leidinių sudarytojas, tarp jų – solidus „Dvidešimt poezijos pavasarių, 1965–1984“ (1985).
Mykolo Karčiausko eilėraščiai sukurti lyrine epine maniera, juose vyrauja socialiniai motyvai, apmąstoma tautos dabartis ir istorija. Vaizdų slinktis pertraukiama atviromis publicistinėmis deklaracijomis, emocingomis refleksijomis. Išskirtinė mums jo palikta literatūrinė dovana – epinės satyrinės poezijos tradicijas tęsiančios „Žvirgždės poema“ ir „Nemuno poema“, kuriose siekiama kritiškai įvertinti pokario Lietuvos kaimo gyvenimą, parodyti individo sumaištį ideologinės prievartos akivaizdoje. Naujosios šiuolaikinės poezijos kontekste Mykolas Karčiauskas buvo ir bus įdomus ir kalbos reformavimo bandymais. Jis pateikė daug naujadarų, negirdėtų tarminių žodžių, nepriekaištingai įliedamas juos į eilėraščio kontekstą, suteikdamas gyvumo, savito skambesio, muzikalumo. Anot Justino Kubiliaus, „M. Karčiausko kūryboje galime įžvelgti: norą „ištraukti“ gyvenimo šaknį, susigrąžinti patirtį ryškia ir skaudžia detale, „įgilinti“ savąją vietovę, materializuoti dvasią daikto, garso ar augalo švytėjimu…“. Jo kūryba yra ir ateityje taps ne vieno lingvisto mokslinių darbų objektu.

 

Balandžio 24 d., antradienį 9.00 val. Išganytojo bažnyčioje (Šv.Jono Teologo (Jonitų) vienuolyne, Antakalnio g. 27) bus aukojamos Šv. Mišios už a.a. Mykolą Karčiauską. Atsisveikinti su velioniu galima pirmadienį (balandžio 23 d.) šarvojimo namuose M.K. Paco g. 4 (prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios) nuo 15.00 val. iki 21.30 val., antradienį nuo 8.30 val. iki 14.00 val. Urna išnešama antradienį, balandžio 24 d. 14.00 val. Laidojama Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.
Artimieji prašo nenešti vainikų, užtenka baltos rožės.
 
Lietuvos rašytojų sąjungos informacija