Atgal į sąrašą

Mokslinė konferencija „Maironis: gyvenimas eina ratu“

2012 spalio 8 d.

Mokslinė konferencija „Maironis: gyvenimas eina ratu“       MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUJE (Rotušės a. 13) spalio 11 dieną, ketvirtadienį, 10 val. vyks mokslinė konferencija „Maironis: gyvenimas eina ratu“, skirta kunigo ir poeto Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms.

PRANEŠĖJAI IR TEMOS:

Jolanta Budriūnienė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja.

Maironio kūrybos sklaida lietuvių DP leidybos kontekste

Algirdas Petras Kanapka, moral. teol. dr., kunigas, Skardupių parapijos klebonas.

Mus vienijantis „perlas iš Dangaus“

Tautvydas Kontrimavičius, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko muziejaus kuratorius.

Maironis Vašuokėnuose: paralelės ir įkvėpimai

Loreta Kordušienė, Raseinių krašto istorijos muziejaus muziejininkė. „Čia tiek atminimų atranda širdis!“ (Maironis)

Regina Makauskienė, Lietuvos dailės muziejaus padalinio, Palangos gintaro muziejaus, vyr. muziejininkė.

Maironis ir Palanga

Regina Mažukėlienė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus Senosios literatūros skyriaus vedėja.

Maironio rankraštis, įtrauktas į UNESCO. Lyrikos knygos „Pavasario balsai“ paskutinė redakcija

Virginija Paplauskienė, hum. m. dr., Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja.

Maironio globėjiška ir labdaringa veikla: „Kam širdį aukščiausias man davė?“

Nerijus Pipiras, Kauno kunigų seminarijos klierikas, teologijos magistras.

Maironis – Kauno kunigų seminarijos rektorius

Albina Saladūnaitė, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bibliotekininkė.

Maironio keliai per Panevėžio kraštą

Laima Šimkutė, Kelmės krašto muziejaus muziejininkė.

Maironis ir Tytuvėnai.