Atgal į sąrašą

Mirus seseriai Zitai, užjaučiame rašytoją Edmondą Kelmicką

2023 gegužės 30 d.

Lietuvos rašytojų sąjunga reiškia nuoširdžią užuojautą rašytojui Edmondui Kelmickui, mirus jo seseriai Zitai.