Atgal į sąrašą

Mirus mamai, užjaučiame poetą Ričardą Šileiką

2021 spalio 22 d.

Lietuvos rašytojų sąjunga reiškia gilią užuojautą poetui Ričardui Šileikai, mirus mamai. Liūdime drauge.