Atgal į sąrašą

Mirus Gražinai Ručytei – Landsbergienei, užjaučiame artimuosius

2020 11 kovo d.

Mirus mylimai Žmonai ir Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Rašytojų sąjungos narius profesorių Vytautą Landsbergį ir Vytautą V. Landsbergį.

Lietuvos rašytojų sąjunga