Atgal į sąrašą

Mirus broliui Valdemarui, užjaučiame poetę, prozininkę Violetą Šoblinskaitę

2024 birželio 18 d.

Lietuvos rašytojų sąjunga reiškia nuoširdžią užuojautą poetei, prozininkei, vertėjai Violetai Šoblinskaitei-Aleksai, mirus broliui Valdemarui. Užuojautą taip pat reiškiame poetui, prozininkui Gasparui Aleksai ir kitiems artimiesiems bei šeimos nariams.