Atgal į sąrašą

Mirus broliui Alfredui, užjaučiame rašytoją Juozą Šikšnelį

2022 rugsėjo 29 d.

Lietuvos rašytojų sąjunga reiškia nuoširdžią užuojautą rašytojui Juozui Šikšneliui, mirus jo broliui Alfredui.