Atgal į sąrašą

Mirė rašytojas, poetas ir prozininkas Tomas Arūnas Rudokas

2012 gegužės 15 d.

TOMAS ARŪNAS RUDOKAS (1966 04 08 – 2012 05 14). Nuotrauka iš "Kitų knygų" archyvo Gegužės 14 dieną, eidamas keturiasdešimt septintuosius metus mirė rašytojas, poetas ir prozininkas Tomas Arūnas Rudokas. 1986-aisias debiutavęs eilėraščių rinkiniu „Labanaktis, naktie“, po poros metų išleido jaunimo tarpe kultiniu tapusį romaną „Autodafė“ ir dar vieną poezijos eilėraščių knygą – „Žūt būt“ , 1989 metais tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu. Vėliau pasirodė eilėraščių rinkinys „Nežemiška žemė“, apysakų knyga „Saksofonistas“ (1992), romanas „Poetas ir prostitutė“ (1994), novelių rinkinys „Žvėris eina miegoti“ (1996), 19 eilėraščių su faksimilėmis knyga „Naktis be taisyklių“ (1997), lietuviškų haiku rinkinys „Lakštingalų liežuvėliai“ (2003), romanas „Pornomūza“ (2007). 2006 m. pasirodė jo kūrybos rinktinė „Vėjo brolis“. Marcelijaus Martinaičio žodžiais, tai buvo „literatas su tikru poeto kompleksu, mąstysena ir pasišventimu“. Visą savo neilgą gyvenimą jis išliko aistringas maištautojas, nesuvaržytas literatūrinių konvencijų. T. A. Rudoko kūryboje atsiveria miesto žmogus, besiblaškantis, besišaipantis, niekuo nebesistebintis. Pavargęs nuo įtampos, kovos už būvį jaunas žmogus, vienišas ir tuo besidžiaugiantis. Ne atstumtas, o sąmoningai pasirinkęs vienatvę personažas.

Rašytojas bus pašarvotas gegužės 16 d. nuo 14 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo salėje Vilniuje, Pacų g. 4. Karstas išnešamas ketvirtadienį, gegužės 17 d. 13.30 val. Laidotuvės Rokantiškių kapinėse.

Lietuvos rašytojų sąjunga