Atgal į sąrašą

Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdis

2016 vasario 12 d.

2016 m. vasario 4 d. įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdis.
Nuspręsta siūlyti kandidatus premijoms: Zigmo Gėlės premijai – Ievą Gudmonaitę už pirmąją eilėraščių knygą Sniego skonis (Kauko laiptai, 2015) ir Vitaliją Pilipauskaitę-Butkienę už pirmąją eilėraščių knygą Kvėpuoju (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015); Dionizo Poškos premijai – Eriką Drungytę už eilėraščių knygą „Patria“ (Kauko laiptai, 2015) ir Romą Sadauską už trupmenų poemą „Sudzievuliu“ (Žuvėdra, 2015); Vilniaus miesto mero premijai – Marių Buroką už eilėraščius apie Vilnių. Išrinkti delegatai į Dionizo Poškos premijos vertinimo komisiją (Vladas Braziūnas ir Donatas Petrošius).
Nutarta balandžio 15 d. sušaukti eilinį Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimą.
Posėdyje buvo kalbėta apie kultūrinių leidinių finansavimą, apie Kauno miesto savivaldybės skiriamų premijų tvarkos aprašo pataisas, A. Nykos-Niliūno atminimo įamžinimą, pristatytas naujas LRS leidyklos vyr. redaktorius Saulius Repečka.
Buvo svarstyti Regimanto Dimos ir Eugenijos Liumaitės-Juodeikienės prašymai priimti į asociaciją. Nuodugniau susipažinę su R. Dimos kūryba, Valdybos nariai artimiausiame posėdyje apsispręs, ar jis taps Rašytojų sąjungos nariu. E. Liumaitės-Juodeikienės kandidatūrą Valdyba svarstys, kai ji išleis naują knygą ir pateiks prašymą stoti į LRS.