Atgal į sąrašą

Spalio 25 d. įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdis

2016 lapkričio 2 d.

Spalio 25 d. įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdis.

Valdyba aptarė Poezijos pavasario konferencijos temą, buvo informuota apie svečius, atvyksiančius į festivalį (šiais metais žada atvykti poetai iš Airijos, Estijos, JAV, Gruzijos, Lenkijos, Norvegijos, Ukrainos, Vokietijos).

Nuspręsta siūlyti kandidatus premijoms: Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premijai – Donaldą Kajoką už eilėraščių knygą „Apie vandenis, medžius ir vėjus“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015); Bronio Savukyno premijai – savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ vyr.redaktorę Giedrę Kazlauskaitę; Kultūros ministerijos premijai už publicistiką – Vidą Girininkienę ir Daivą Tamošaitytę; Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliais „Tarnaukite Lietuvai“ siūloma apdovanoti Marių Ivaškevičių (už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą) ir VšĮ „Rašytojo klubas“ direktorę Janiną Rutkauskienę (už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą).

Į Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros tarybą ketverių metų laikotarpiui Valdyba delegavo Valentiną Sventicką.

Arnas Ališauskas pranešė pasitraukiąs iš Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos. Į jo vietą kooptuojamas Alvydas Katinas, suvažiavimo metu pagal sąrašą surinkęs daugiausiai balsų.

Į Rašytojų sąjungą priimta naujia narė – Rūta Mataitytė. Buvo svarstyti dar penkių kandidatų prašymai priimti į asociaciją. Į slapto balsavimo biuletenį nuspręsta įrašyti Nerijaus Cibulsko, Tomo Dirgėlos, Tomo Kavaliausko ir Ernesto Noreikos pavardes. Nuodugniau susipažinę su kandidatų kūryba, Valdybos nariai artimiausiame posėdyje apsispręs, ar jie taps Rašytojų sąjungos nariais.