Atgal į sąrašą

Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo darbotvarkė

2018 kovo 27 d.

2018 m. balandžio 20 d.
Rašytojų klubo salė

9.00  Dalyvių registracija.
 
Pirmasis posėdis. Pirmininkauja E. Drungytė, V. Sventickas
10.00 – 10.15 Suvažiavimo pradžia.
Reglamento, sekretoriato, balsų skaičiuotojų (atviro balsavimo) tvirtinimas.
10.15 – 10.35 LRS metinė ataskaita. Pranešėjas Antanas A. Jonynas.
10.35 – 10.50 Valdybos metinė ataskaita (L.e.p. pirmininkės B. Augustinienės pranešimas).
10.50 – 11.10 Pranešėjų atsakymai į klausimus. Ataskaitų tvirtinimas.
 
Pertrauka
 
Antras posėdis. Pirmininkauja A. Ruseckaitė, J. Liniauskas
12.30 – 13.00 LRS įstatų pataisų projekto pristatymas. Jonas Liniauskas
13.00 – 14.00 Įstatų pataisų priėmimas.
14.00 – 14.30 Suvažiavimo dokumentai – svarstymas, diskusijos, priėmimas.
14.30 – 14.40 Suvažiavimo uždarymas.

Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos informacija