Atgal į sąrašą

Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo darbotvarkė

2023 balandžio 12 d.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
Vilniaus mokytojų namai, Didžioji salė, Vilniaus g. 39, Vilnius

2023 m. balandžio 14 d.

Darbotvarkė
Dalyvių registracija nuo 9 val.
Pirmasis posėdis. Pirmininkauja Renata Šerelytė ir Alvydas Šlepikas
10.00 – 10.25 Suvažiavimo pradžios kalbos.
10.25 – 10.30 Kultūros ministro Simono Kairio sveikinimo žodis.
10.30 – 10.40 Reglamento, sekretoriato, balsų skaičiuotojų (atviro balsavimo) tvirtinimas.
10.40 – 11.00 LRS pirmininkės Birutės Jonuškaitės Augustinienės metinė ataskaita.
11.00 – 11.10 Valdybos ataskaita.
11.10 – 11.20 LRS revizijos komisijos pranešimas.
11.20 – 11.30 Pranešėjų atsakymai į klausimus. Ataskaitų tvirtinimas. Pasisakymai.
11.30 – 12.00 Pertrauka

Antrasis posėdis. Pirmininkauja Irena Aleksaitė, Gediminas Jankus
12.00 – 12.15 Pranešimas apie LRS narių pasiūlymus į LRS pirmininko postą, Valdybą, Revizijos komisiją,

Etikos komisiją.

12.15 – 12.20 Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
12.20 – 12.50 Kandidatų į LRS pirmininko postą ir jų programų pristatymas. Diskusijos.
12.50 – 13.20 Kandidatūrų į Valdybą, Revizijos ir Etikos komisijos svarstymas.
13.20 – 14.00 LRS pirmininko, Valdybos, Revizijos ir Etikos komisijų rinkimai (slaptas balsavimas).
14.00 – 15.00 Pietų pertrauka
Trečiasis posėdis. Pirmininkauja Alma Lapinskienė, Juozas Žitkauskas
15.00 – 15.30 Suvažiavimo dokumentai – svarstymas, diskusijos, priėmimas.
15.30 – 15.50 LRS pirmininko, Valdybos, Revizijos komisijos, Etikos komisijos rinkimų rezultatai.
15.50 – 16.00 Suvažiavimo uždarymas

Nuotraukos autorius: R. Šileika.